C:\Users\Barbara\Desktop\000cd27e80a077d92ce633badc71ab2c.pngZajączki – kwiecień

- Zapoznanie z nazwami i cechami wybranych zwierząt hodowanych na wsi

- Zapoznanie z odgłosami zwierząt z wiejskiego podwórka 

- Ćwiczenie mięśni narządów mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt

- Zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych

- Obserwacja przygotowań do Wielkanocy w najbliższym otoczeniu (w domu, w przedszkolu, dekoracje uliczne)

- Zapoznanie z produktami wkładanymi do wielkanocnego koszyczka

- Zapoznanie z pojęciami: pisanki, kraszanki, poprzez oglądanie zbioru ozdobionych jaj

Rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka

- Budzenie radości z samodzielnego przygotowania ozdób świątecznych

-Nazywanie czynności pielęgnacyjnych w ogrodzie,

Zapoznanie z kwiatami kwitnącymi wiosną w ogrodzie,

Zapoznanie z nazwą i wyglądem pierwszych wiosennych warzyw, 

- Kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt i roślin

- Zapoznanie z kolorami pojemników na odpady i pojęciem: segregacja

- Kształtowanie nawyku segregowania śmieci

- Wdrażanie do dbałości o czystość w najbliższym otoczeniu

 

Język angielski – słownictwo:

 

monkey - małpka

jump - skakać

bunny - królik

nose - nos

ears - uszy

tail - ogon

easter egg - pisanka

an apple - jabłko

a banana - banan

an orange - pomarańcza

 

Dzieci uczą się piosenek:

 

,, The way the bunny hops’’

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

Nabywanie nawyku mycia owoców i warzyw przed spożyciem

- Utrwalanie nawyku samodzielnego mycia rąk przed każdym posiłkiem

- Kształtowanie nawyków higienicznych.

Kształcenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się

- Zapoznanie ze zmiennością zjawisk atmosferycznych występujących na  przedwiośniu
(deszcz, wiatr, mgła, opady śniegu/deszczu, itp.).

- Doskonalenie sprawności manualnych poprzez formowanie różnych kształtów 
(z plasteliny, ciastoliny, masy solnej itp.), 

- Rozwijanie wrażliwości na  dźwięki z otoczenia, z przyrody

Zapoznanie z charakterystycznymi cechami wiosny

- Rozpoznawanie i nazywanie kolorów podstawowych

- Zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych wiosennych kwiatów

- Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1-3 poprzez porównywanie liczebności zbiorów ,,na oko” i szacowanie: dużo/mało

- Zapoznanie z obrzędem ludowym – pożegnanie zimy i powitanie wiosny

- Wzbogacanie słownictwa o pojęcia: kukła, Marzanna

- Słuchanie bajki ,,Królewna Śnieżka”

- Wdrażanie do rozumienia pojęć: miłość, dobroć, dobre i złe uczynki

 

Język angielski – słownictwo:

 

shoes - buty

jacket - kurtka

hat - czapka

scarf - szalik

Put on – Załóż

 

Dzieci uczą się piosenek:

 

 

,,Put on your shoes’’

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

,, Old MCdonald had a farm’’

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

,,Good Morning, Mr Rooster’’

https://supersimple.com/song/good-morning-mr-rooster/

Zapoznanie z pojęciami ,,Ziemia”, „Kosmos”

- Rozwijanie poczucia słuchu i rytmu

- Kształcenie ogólnej sprawności fizycznej.

- Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu

- Zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych zwierząt żyjących w ZOO

Wdrażanie do bezpiecznego dla ludzi i zwierząt zachowania się w obecności zwierząt

- Rozwijanie myślenia i uwagi podczas dobierania w pary obrazków przedstawiających zwierzęta dorosłe i ich młode

- Nabywanie umiejętności naśladowania ruchem zachowania wybranych zwierząt

- Rozwijanie sprawności manualnych dziecka.

 

Język angielski – słownictwo:

 

pig - świnka

duck - kaczka

horse - koń

rooster - kogut

sheep - owca

cow - krowa

farmer - rolnik

 

Dzieci uczą się piosenek:

,, Old MCdonald had a farm’’

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

 

,,Good Morning, Mr Rooster’’

https://supersimple.com/song/good-morning-mr-rooster/

- Obserwowanie oznak zimy w najbliższym otoczeniu przedszkola

- Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu

- Wyrabianie umiejętności odtwarzania ruchem treści piosenki,

- Utrwalenie poznanych tańców, piosenek i wierszy,

- Wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami,

- Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez radosne,

wspólne przeżywanie ich święta,

- Podejmowanie prób samodzielnego wybierania materiałów, elementów

dekoracyjnych do wykonania maski

- Kształcenie umiejętności posługiwania się pędzlem

- Rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci

- Kształcenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi

w zakresie 1 - 2

 

Język angielski – słownictwo:

frog – żaba

toucan – tukan

tiger – tygrys

monkey- małpa

pig- świnka

duck- kaczka

horse- koń

Dzieci uczą się piosenek:

,, Old MCdonald had a farm’’

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

,,Walking in the jungle’’

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4

- Zapoznanie z ciężką pracą górnika

 - Rozwijanie spostrzegawczości i uwagi podczas oglądania obrazków, książek o dinozaurach

- Budzenie radości ze spotkania z Mikołajem

- Zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi

- Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodzicami poprzez świadome uczestnictwo w spotkaniu wigilijnym.

- Przybliżenie tradycji związanych ze świętem Bożego Narodzenia

- Kształcenie uwagi i poczucia słuchu podczas słuchania kolęd

- Wyzwalanie radości podczas podejmowanie prób wspólnego śpiewania kolęd

- Zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych ptaków, które można spotkać w najbliższym środowisku przyrodniczym (np. wróbel, sikorka, gil)

 

Język angielski – słownictwo:

 

snowman- bałwanek

buttons- guziki

one,two,three- 1,2,3

hat- kapelusz

scarf- szalik

eyes- oczy

nose- nos

Swim- płyń; 

Jump- skacz; 

Walk- spaceruj, 

Run- biegnij, 

Make a circle- zróbmy koło; 

Stand up- wstańmy; 

Sit down- usiądźmy

 

 

Nauka piosenki Walking, walking (Super Simple Songs)

https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

Nauka piosenki „I’m a little snowman’’

https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp