Tygryski''

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc listopad

·              Zostaną zapoznane z historią odzyskania niepodległości przez Polskę

·              Będą kształtowały postawy patriotyczne 

·              Przypomną sobie symbole narodowe

·              Będą doskonalić umiejętność tworzenia rytmów

·              Zostaną zapoznane z historią powstania pluszowego misia

·              Będą doskonalić umiejętność pracy w zespole

·              Poznają zasady tworzenia gier planszowych

·              Zapoznają się z różnymi stanami skupienia wody

·              Będą poznawały las i jego mieszkańców, rozwijały zachowania proekologiczne, poznawały zagrożenia związane z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami

·              Będą wdrażały się do zgodnej pracy w zespole

·              Będą zachęcane do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia: Język angielski

 

Dzieci: *Witają i żegnają się *Podają swoje imię, kiedy są o nie pytane *Śpiewają wraz z nauczycielem piosenki *Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach *Reagują na powtarzane polecenia *Znają zasady panujące na zajęciach *Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach

 

POZNAWANE I UTRWALANE SŁOWNICTWO I ZWROTY:

Pogoda

 

 

 

It’s sunny- jest słonecznie

It’s rainy- jest deszczowo

It’s windy- jest wietrznie

It’s cloudy- jest pochmurnie

It’s snowy- jest śnieżnie

It’s hot- jest gorąco

It’s cold- jest zimno

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Nazwy przyborów szkolnych:

 

Pencil- ołówek

Book- książka

Rubber- gumka

Crayons- kredki

Paints- farby

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymowanka: Let’s count

 

There is 1 book.

There is 1 book and 2 rubbers.

There is 1 book,2 rubbers and 3 pencils.

There is 1 book, 2 rubbers, 3 pencils and 4 paints.

There is 1 book, 2 rubbers, 3 pencils,4 paints and 5 crayons.

In my classroom.

Ramowy rozkład dnia – Grupa Tygryski

 

8:00 - 8:15 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia

ogólnorozwojowe prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Kontakty indywidualne z

rodzicami.

8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych,

pełnienie dyżurów.

8:30 - 9:15 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Czynności

higieniczne i porządkowe po śniadaniu. Przygotowanie do zajęć.

9:15 - 10:45 Zintegrowana działalność w oparciu o podstawę programową, tworzenie

okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania i podejmowania zabaw

badawczych, konstrukcyjno – technicznych. Wspierania działań twórczych poprzez kontakt

ze sztuką, muzyką literaturą. Język angielski - poniedziałek godz.12:30-13:00 i czwartek

9.00 – 9.30. Religia – wtorek godz. 9:00-10:00.

10:45 - 11:45 Gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy

zorganizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery i wycieczki.

11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo – higieniczne, pełnienie

dyżurów.

12:00 - 12:30 Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.

12:30 - 12:45 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, klasycznej, kwadrans na bajkę.

12:45 - 13:45 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, wspieranie rozwoju dzieci poprzez

zabawy rozwijające percepcję wzrokową, ruchową, ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe,

narządów mowy. Dowolna działalność plastyczna. Praca indywidualna z dziećmi.

13:45 - 14:00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, rozwijanie czynności

samoobsługowych, kulturalne spożywanie posiłku.

14:00 - 14:15 Podwieczorek.

14:15 - 16:00 Tworzenie sytuacji sprzyjających podejmowaniu zabaw: zabawy ruchowe

z muzyką, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy integracyjne, zabawy podejmowane

samorzutnie przez dzieci. Praca wyrównawcza. Kontakty z rodzicami.

Tygryski - maj

 

-Rozbudzamy zainteresowania własnym krajem;

- Poznajemy polskie legendy o :„Smoku Wawelskim”, „Warszawskiej Syrence” 
i „ Lechu, Czechu i Rusie” ;

- Utrwalamy polskie symbole narodowe: godło, flagę  i hymn;

- Zapoznanie dzieci z flagą i hymnem Unii Europejskiej oraz najważniejszymi informacjami na jej temat;

- Zapoznanie dzieci z najważniejszymi miejscami w Pawłowicach, poznanie flagi 
i herbu Pawłowic;

- Kształcimy uczucia przywiazania i szacunku do wszystkich członków rodziny;

- Rozwijamy słych fonematyczny poprzez dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie;

- Uczymy się rozróżniać prawą i lewą stronę;

- Przygotowujemy się do Pikniku Rodzinnego, uczymy się nowych wierszy, piosenek;

- Przygotowujemy się do wspólnych zajęc z rodzicami, które odbędą się 10 maja;

- 6  maja pójdziemy na Piknik z Bolkiem i Lolkiem zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

                                                                     

Język angielski – słownictwo:

 

 

Mommy - mama

Kiss - całus

Hug-przytulas

I love You! - Kocham Cię!

Happy Mother’s Day-Wszystkiego Najlepszego w Dniu Matki

pilot – a pilot

policjant/ka –a policeman 

(a policewoman)

lekarz – a doctor

strażak – a fireman

weterynarz – a vet

piłkarz – a football player

kucharz/piekarz – a cook/a baker

nauczyciel – a teacher

aktor – an actor

dentysta – a dentist

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek: 

,, The farmer in the dell’’

https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ

,,I love my mommy’’

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

,,When I grow up’’

https://www.youtube.com/watch?v=V70IMBQ-NGk

Tygryski – kwiecień

 

-Poznajemy zwierzęta zamieszkujące wiejskie podwórka.

-Poznajemy tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą.

-Poznajemy zasady segregacji śmieci,  uczymy się, jak dbać o naszą planetę.

-Dzielimy wyrazy na sylaby, wyodrębniamy pierwszą i ostatnią głoskę 
w wyrazie.

-Porównujemy dwa zbiory elementów, przeliczamy w zakresie 7, rozróżniamy prawą i lewą rękę, próbujemy dodawać i odejmować na konkretach.

-Pojedziemy na wycieczkę do Kolejkowa i Palmiarni; odwiedzimy Jarmark Wielkanocny i będziemy szukać Zajączka.

-Podczas spacerów będziemy dokonywać obserwacji zmian zachodzących w  przyrodzie podczas wiosny.

-Będziemy rozwijać swoje sprawności  manualne podczas wykonywania pisanek 
i innych ozdób świątecznych.

-Doskonalimy umiejętność prawidłowego czworakowania oraz chwytu 
i rzutu piłką.

-Doskonalimy umiejętność prawidłowego chwytu ołówka i sztućców.

                                                                     

Język angielski – słownictwo:

 

 

spring - wiosna

meadow - łąka

grass - trawa

a green leaf- zielony liść

butterfly- motyl

a fly- mucha

grasshopper - konik polny

dragonfly -ważka

bee - pszczoła

bird- ptak

farmer- rolnik

wife - żona

child - dziecko

nurse - pielęgniarka

cow- krowa

cat - kot

dog - pies

mouse - mysz

cheese - ser

 

 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

,, The farmer in the dell’’

https://www.youtube.com/watch?v=307A4ddwhcM

,,Hop, hop, Easter bunny’’ (Katarzyna Niemiec)

 

-  Słuchamy bajek i legend, wybieramy się do Biblioteki na spotkanie z panem poetą - autorem książek dla dzieci;

- Poznajemy charakterystyczne cechy i oznaki wiosny(przylot ptaków, pojawienie się pierwszych kwiatów...)

- Poznajemy zwyczaj Topienia Marzanny – symbolu pożegnania zimy i powitania wiosny;

- Zakładamy zielony ogródek w sali, obserwujemy wzrost roślin i  pielęgnujemy zasiane i zasadzone rośliny;

- Doskonalimy umiejętność konstruowania gier typu ściganki, wyrabiamy umiejętność godzenia się z porażką;

- Rozwijamy słuch fonematyczny: dzielimy wyrazy na sylaby, wyodrębniamy pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach;

- Przypominamy zasady dotyczące ubierania się odpowiednio do pogody;

- Poznajemy zasady dbania o higienę osobistą, spotykamy się z panią pielęgniarką;

- Klasyfikujemy różne elementy według określonych cech

 

 

Język angielski – słownictwo:

 

spring - wiosna

flower - kwiat

meadow -  łąka

grass - trawa

a green leaf - zielony liść

butterfly - motyl

a fly - mucha

ladybird - biedronka

grasshopper - konik polny

dragonfly - ważka

bee - pszczoła

bird - ptak

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,, Open shut them #2’’

https://supersimple.com/song/open-shut-them-2/

 

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

 

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp