Tygryski – kwiecień

 

-Poznajemy zwierzęta zamieszkujące wiejskie podwórka.

-Poznajemy tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą.

-Poznajemy zasady segregacji śmieci,  uczymy się, jak dbać o naszą planetę.

-Dzielimy wyrazy na sylaby, wyodrębniamy pierwszą i ostatnią głoskę 
w wyrazie.

-Porównujemy dwa zbiory elementów, przeliczamy w zakresie 7, rozróżniamy prawą i lewą rękę, próbujemy dodawać i odejmować na konkretach.

-Pojedziemy na wycieczkę do Kolejkowa i Palmiarni; odwiedzimy Jarmark Wielkanocny i będziemy szukać Zajączka.

-Podczas spacerów będziemy dokonywać obserwacji zmian zachodzących w  przyrodzie podczas wiosny.

-Będziemy rozwijać swoje sprawności  manualne podczas wykonywania pisanek 
i innych ozdób świątecznych.

-Doskonalimy umiejętność prawidłowego czworakowania oraz chwytu 
i rzutu piłką.

-Doskonalimy umiejętność prawidłowego chwytu ołówka i sztućców.

                                                                     

Język angielski – słownictwo:

 

 

spring - wiosna

meadow - łąka

grass - trawa

a green leaf- zielony liść

butterfly- motyl

a fly- mucha

grasshopper - konik polny

dragonfly -ważka

bee - pszczoła

bird- ptak

farmer- rolnik

wife - żona

child - dziecko

nurse - pielęgniarka

cow- krowa

cat - kot

dog - pies

mouse - mysz

cheese - ser

 

 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

,, The farmer in the dell’’

https://www.youtube.com/watch?v=307A4ddwhcM

,,Hop, hop, Easter bunny’’ (Katarzyna Niemiec)

 

-  Słuchamy bajek i legend, wybieramy się do Biblioteki na spotkanie z panem poetą - autorem książek dla dzieci;

- Poznajemy charakterystyczne cechy i oznaki wiosny(przylot ptaków, pojawienie się pierwszych kwiatów...)

- Poznajemy zwyczaj Topienia Marzanny – symbolu pożegnania zimy i powitania wiosny;

- Zakładamy zielony ogródek w sali, obserwujemy wzrost roślin i  pielęgnujemy zasiane i zasadzone rośliny;

- Doskonalimy umiejętność konstruowania gier typu ściganki, wyrabiamy umiejętność godzenia się z porażką;

- Rozwijamy słuch fonematyczny: dzielimy wyrazy na sylaby, wyodrębniamy pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach;

- Przypominamy zasady dotyczące ubierania się odpowiednio do pogody;

- Poznajemy zasady dbania o higienę osobistą, spotykamy się z panią pielęgniarką;

- Klasyfikujemy różne elementy według określonych cech

 

 

Język angielski – słownictwo:

 

spring - wiosna

flower - kwiat

meadow -  łąka

grass - trawa

a green leaf - zielony liść

butterfly - motyl

a fly - mucha

ladybird - biedronka

grasshopper - konik polny

dragonfly - ważka

bee - pszczoła

bird - ptak

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,, Open shut them #2’’

https://supersimple.com/song/open-shut-them-2/

 

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

 

Poznajemy ciekawostki dotyczące Kosmosu i Układu Słonecznego.

- Poznajemy nazwy planet.

- Układamy ciągi rytmiczne według podanego schematu.

- Poznajemy zwierzęta zamieszkujące dżunglę i sawannę.

- Doskonalimy umiejętność przeliczania w zakresie 7.

- Dzielimy wyrazy na sylaby, wysłuchujemy pierwszą i ostatnią głoskę 
w wyrazach.

 

 

Język angielski – słownictwo:

 

skating - jazda na łyżwach

skiing - jazda na nartach

sledging - zjeżdżać na sankach

hockey – hokej

hockey stick- kij do hokeja

 

Building a snowman - Lepić bałwana

snowball fight - bitwa na śnieżki

skis – narty

skates - łyżwy

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,,This is the way’’

https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ

,, When it’s snowy’’ ( Katarzyna Niemiec)

 

 

- Zapoznanie dzieci z różnymi źródłami prądu elektrycznego   oraz zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;

- Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami udzielania zwierzętom pomocy podczas zimy. Utrwalenie nazw zwierząt leśnych i pokarmów znajdujących się w paśniku.

- Przypomnienie dzieciom wyglądu i nazw ptaków przylatujących do karmnika: wróbla, gila i sikorki. Wdrażanie dzieci do systematycznego dokarmiania ptaków;

- Przygotowujemy się do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Uczymy się wierszy, piosenek i układów tanecznych oraz przygotowujemy upominki dla naszych dziadków.

- Utrwalamy dni tygodnia oraz poznajemy nazwy poszczególnych miesięcy.

- Dzielimy wyrazy na sylaby oraz wyodrębniamy pierwszą i ostatnią głoskę w prostych wyrazach;

- Poznajemy liczbę 7, przeliczamy elementy i uzupełniamy zbiory do 7,

- Przygotowujemy się do Balu Przebierańców, dekorujemy salę, przygotowujemy stroje i rekwizyty;

- Poznajemy zasady dotyczące bezpiecznych zabaw na śniegu;

- Poznajemy właściwości śniegu;

 

Język angielski – słownictwo:

 

icicle- sopel

skating- jazda na łyżwach

skiing- jazda na nartach

sledge- sanki

snow- śnieg

snowball- kula śnieżna

snowflake- płatek śniegu

snowman- bałwan

mummy- mama

daddy- tata

sister- siostra

brother- brat

baby- dziecko

grandma- babcia

grandpa- dziadek

family - rodzina

Brush our teeth- myć zęby

Wash our face- myć twarz

Comb our hair- czesać włosy

Get dressed- ubierać się

Early in the morning- wcześnie rano

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

This is the way(Super Simple Songs)

https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ

 ,,Finger Family’’.

https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8

 ,, Peek-a-boo’’ (Katarzyna Niemiec)

 

- Poznajemy etapy powstawania węgla w przyrodzie oraz trudną i niebezpieczną pracę górnika;

- Rozróżniamy kierunki prawa- lewa strona;

- Oczekujemy na wizytę Mikołaja,

- Poznajemy tradycje i zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem,

- Uczymy się wierszy i piosenek o tematyce świątecznej;

- Poznajemy liczbę 6 i  jej graficzny zapis, przeliczamy elementy w zakresie 6;

- Doskonalimy nasze sprawności manualne podczas wykonywania różnych prac plastycznych o świątecznej tematyce;

- Przygotowujemy się do zajęć otwartych, które odbędą się 18 grudnia;

- Wprowadzamy miły i świąteczny nastrój w grupie, jesteśmy dla siebie pomocni 
i życzliwi;

- Rozwijamy swoje narządy oddechowe i artykulacyjne oraz umiejętność słuchania 
i wypowiadania się na określony temat poprzez zajęcia z logopedą z cyklu  „Logopeda czyta dzieciom”;

 

Język angielski – słownictwo:

 

icicle- sopel

skating- jazda na łyżwach

skiing- jazda na nartach

sledge- sanki

snow- śnieg

snowball- kula śnieżna

snowflake- płatek śniegu

snowman- bałwan

Christmas- Święta Bożego Narodzenia

buttons- guziki

rocket- rakieta

train- pociąg

 

teddy bear- miś

robot- robot

Santa- Mikołaj

It’s cold- Jest zimno

hat- kapelusz,czapka

scarf- szalik

Proste polecenia i zwroty:

What do you want for Christmas?- Co chcesz dostać na Gwiazdkę?

Look at me –Spójrz na mnie

I’m a little snowman - Jestem małym bałwankiem

 

Dzieci uczą się piosenek: 

,,What do you want for Christmas?”

https://supersimpleonline.com/song/what-do-you-want-for-christmas/

,, I’m a little snowman’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp