- Integracja dzieci

- Zapoznanie z kącikami tematycznymi

- Zapoznanie ze znaczkami indywidualnymi

- Ustalenie kontraktu przedszkolaka 

- Wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki oraz sztućców

- Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, farbami oraz lepienia 
z masy solnej

- Doskonalenie liczenia

- Kształtowanie pojęcia „para”

- Rozumienie pojęcia „tyle samo”

- Utrwalanie nazw kolorów

- Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy; 

- Nauka wiersza „Kolorowe światła”; przypomnienie zasad korzystania z sygnalizacji świetlnej

- Poznawanie i nazywanie figur geometrycznych (koło kwadrat, trójkąt)

- Zapoznanie z numerem alarmowym 112; poznanie aspektów pracy policjanta

- Rozumienie znaczenia spożywania owoców, rozpoznawanie różnego rodzaju owoców

- Ćwiczenie grafomotoryki (rysowanie po śladzie)

Język angielski -  słownictwo:

 

leaves- liście

hedgehog- jeż

fox- lis

autumn- jesień

rain- deszcz

pumpkin- dynia

walk- chodzić

jump- skakać

swim- pływać

clap your hands- zaklaszcz 

sit down- usiądź

stand up - wstań

Let's play...., make a circle....., sit down..., stand up..., 

Are you the pumpkin?- Czy jesteś dynią?

Yes/No

 

8.00 - 8.15 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Kontakty indywidualne z rodzicami.

8.15 - 8.30 Przygotowanie do śniadania. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych, pełnienie dyżurów.

8.30 - 9.15 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Czynności higieniczne i porządkowe po śniadaniu. Przygotowanie do zajęć.

9.15 - 10.45 Zintegrowana działalność w oparciu o podstawę programową, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania i podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych. Wspierania działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. 
Język angielski - poniedziałek godz. 12:30 – 13:00.

                   Religia – wtorek godz. 9:00 – 10:00.

                   Logopeda Czyta Dzieciom – realizacja programu autorskiego piątek godz. 9:00 – 9:30

10.45 - 11.15 Gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery i wycieczki.

11.15 - 12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo – higieniczne, pełnienie dyżurów.

12.00 - 12.30 Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.

12.30 - 12.45 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, klasycznej, kwadrans na bajkę.

12.45 - 13.50 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy rozwijające percepcję wzrokową, ruchową, ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, narządów mowy. Dowolna działalność plastyczna. Praca indywidualna z dziećmi. 

13.50 - 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, rozwijanie czynności samoobsługowych, kulturalne spożywanie posiłku. 

14.00 - 14.15 Podwieczorek.

 

14.15 - 16.00 Tworzenie sytuacji sprzyjających podejmowaniu zabaw: zabawy ruchowe
z muzyką, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy integracyjne, zabawy podejmowane samorzutnie przez dzieci. Praca wyrównawcza. Kontakty
z rodzicami.

 

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp