ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

W GRUPIE DZIECI 4-5-LETNICH „PUCHATKI” 

NA LISTOPAD 

 

1.         Dowiemy się jakie zjawiska atmosferyczne towarzyszą nam w jesienne dni, i w co należy się ubrać, aby nie zachorować.

2.         Uczymy się kochać i szanować swoją ojczyznę, wiemy, że nazywa się Polska, jaką ma flagę, godło i hymn.

3.         Znamy swoje imię, nazwisko i miejscowości, w której mieszkam (4latki) oraz adres zamieszkania (5latki)

4.         Uczymy się wycinać nożyczkami proste linie pamiętając o zasadach bezpieczeństwa.

5.         Będziemy rozmawiać, jak pokonać strach przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni.

6.         Doskonalimy orientacje w schemacie własnego ciała i poprawnie używamy określeń z przodu, z tyłu, z boku itp. oraz uczymy się rozróżniać stronę prawą i lewą.

7.         Usprawniamy i wzmacniamy sprawności manualną dłoni i palców poprzez zabawy masami plastycznymi, materiałami sypkimi jako przygotowanie do nauki pisania.

8.         Dzieci 5-letni poznają obraz graficzny liter „U”, „u”, „M”, „m”, „T”, „t” oraz cyfry 2,3,4,5.

9.         Będziemy dzielić wyrazy na sylaby oraz wyróżniać pierwszą głoskę w krótkich wyrazach (5-latki) zaczynających się na poznane litery.

10.   21.11 odbędzie się koncert edukacyjny „Muzyczne porachunki”

11.   22.11 obchodzimy Dzień Kredki

12.   25.11 obchodzimy Dzień Pluszowego Misia – w tym dniu, każde dziecko przynosi do przedszkola ulubionego misia. 

 

 

 

 

Zamierzenia: Język angielski

 

CELE:

Dzieci: *Witają i żegnają się (ze sobą, z pacynką, z nauczycielem) *Podają swoje imię, kiedy są o nie pytane *Śpiewają wraz z nauczycielem piosenki *Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach *Reagują na powtarzane polecenia *Znają zasady panujące na zajęciach *Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach

 

POZNAWANE I UTRWALANE SŁOWNICTWO I ZWROTY:

 

Face-twarz

Head- głowa

Eyes- oczy

Nose- nos

Ears- uszy

Mouth- usta

Weather- pogoda

It’s rainy- jest deszczowo

It’s sunny- jest słonecznie

It’s windy- jest wietrznie

It’s snowy- pada śnieg

Dzieci poznają piosenki:

My Teddy Bear

https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8

Weather song

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia – Grupa Puchatki

 

7:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne.

Indywidualna praca z dziećmi. Rozmowy z rodzicami, tworzenie okazji do wymiany

informacji o dziecku.

8:00 - 8:15 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia

ogólnorozwojowe prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna, praca z

dzieckiem zdolnym.

8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

8:30 - 9:15 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Czynności

higieniczne i porządkowe po śniadaniu.

9:15 - 10:45 Zintegrowana działalność w oparciu o podstawę programową, tworzenie

okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania i podejmowania zabaw

badawczych, konstrukcyjno – technicznych. Wspierania działań twórczych poprzez kontakt

ze sztuką, muzyką, literaturą. Język angielski - piątek godz. 9:00 – 9:30

10:45 - 11:45 Gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy

zorganizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery i wycieczki.

11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo – higieniczne.

12:00 - 12:30 Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.

12:30 - 12:45 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, klasycznej, kwadrans na bajkę.

12:45 - 13:45 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, wspieranie rozwoju dzieci poprzez

zabawy rozwijające percepcję wzrokową, ruchową, ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe,

narządów mowy. Dowolna działalność plastyczna.

13:45 - 14:00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, rozwijanie czynności

samoobsługowych, kulturalne spożywanie posiłku.

14:00 - 14:15 Podwieczorek.

14:15 – 15:00 Tworzenie sytuacji sprzyjających podejmowaniu zabaw: zabawy ruchowe

z muzyką, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy integracyjne, zabawy podejmowane

samorzutnie przez dzieci. Praca wyrównawcza. Kontakty z rodzicami.

Previous Next

We wtorek 04.06.2016r. w grupie „Puchatków” odbyło się „Święto Rodziny”. Dzieci zaprezentowały przygotowane wiersze, piosenki i tańce. Na koniec programu artystycznego wręczyły rodzicom przygotowane prezenty wraz z życzeniami. Dalsza część spotkania miała charakter zabawowo – biesiadny. Grupa animatorów prowadziła zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców. Wszyscy doskonale się bawili a w czasie biesiady wszyscy mogli zasmakować pysznych domowych ciast. „Święto Rodziny” jest doskonałą formą integracji dzieci z rodzicami i nauczycielami oraz okazją do dobrej wspólnej zabawy. Bardzo dziękujemy za przygotowanie i aktywny udział w spotkaniu oraz miło spędzone popołudnie.

Puchatki - maj

 

- Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi oraz stolicą Polski – Warszawą

- Utrwalenie adresu zamieszkania dzieci

- Poznanie herbu Pawłowic

- Zapoznanie dzieci z krajobrazem górskim oraz zwierzętami zamieszkującymi Leśny Park Niespodzianek

- Poznanie wybranych owadów i zwierząt zamieszkujących łąkę, ich pożyteczność dla przyrody i ludzi

- Rozumienie pojęć: na górze, na dole, wyżej, niżej

- Zachęcanie do ciekawych obserwacji

- Poszerzanie wiadomości nt. różnorodności pojazdów

- Usystematyzowanie wiedzy nt. pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych 

- Poszerzanie słownictwa wokół pojęcia „pojazdy”

- Rozwijanie orientacji w przestrzeni

- Poznanie czym jest mapa i plan

- Przeliczanie elementów w zakresie 6, dopełnianie zbiorów do 6

 

Język angielski -  słownictwo:

 

 

an orange - pomarańcza

an apple - jabłko

a banana - banan

grapes - winogrona 

watermelon -arbuz

Mommy- mamusia

kiss - całus

hug - przytulas

I love You! - Kocham Cię!

 

 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,,I love my mommy’’

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

Puchatki – kwiecień

- Rozwijanie zmysłów

- Zapoznanie z czynnikami potrzebnymi do wzrostu roślin 

- Kształtowanie nawyku dbania o rośliny

- Wzbogacanie słownictwa o pojęcia: szklarnia, rośliny doniczkowe, sadzonki

- Utrwalanie nazw kolorów, wdrażanie do starannego kolorowania

- Podejmowanie prób liczenia na palcach

- Wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych i określeń pogody

- Rozumienie określenia „kwiecień plecień”

- Doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego

- Wdrażanie do posługiwania się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo

- Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego

- Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z Wielkanocą

- Zacieśnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi

- Zapoznanie dzieci ze zwyczajem organizowania Jarmarku Wielkanocnego w naszej gminie

- Nabywanie pozytywnych emocji związanych z poszukiwaniem prezentu od zajączka

- Przeliczanie elementów w zakresie 6

- Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się pojęciami: małe, duże, średnie

- Wdrażanie do poprawnego stosowania liczby pojedynczej i mnogiej

- Poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych na wsi

- Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta

- Poszerzanie wiadomości nt przetworów z mleka 

Usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię

- Kształtowanie pojęć: para, taki sam i wdrażanie do posługiwania się nimi

 

Język angielski -  słownictwo:

 

 

farmer - rolnik

child - dziecko

nurse - pielęgniarka

cat - kot

dog - pies

mouse - mysz

cheese - ser

bunny - króliczek

easter egg - pisanka

easter basket - koszyczek wielkanocny

 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

 

,,Open shut them #2’’

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

,, The way the bunny hops’’

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

,,Count 123’’

https://www.youtube.com/watch?v=IqelMGmpBoE

 

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp