Previous Next

We wtorek 04.06.2016r. w grupie „Puchatków” odbyło się „Święto Rodziny”. Dzieci zaprezentowały przygotowane wiersze, piosenki i tańce. Na koniec programu artystycznego wręczyły rodzicom przygotowane prezenty wraz z życzeniami. Dalsza część spotkania miała charakter zabawowo – biesiadny. Grupa animatorów prowadziła zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców. Wszyscy doskonale się bawili a w czasie biesiady wszyscy mogli zasmakować pysznych domowych ciast. „Święto Rodziny” jest doskonałą formą integracji dzieci z rodzicami i nauczycielami oraz okazją do dobrej wspólnej zabawy. Bardzo dziękujemy za przygotowanie i aktywny udział w spotkaniu oraz miło spędzone popołudnie.

Puchatki - maj

 

- Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi oraz stolicą Polski – Warszawą

- Utrwalenie adresu zamieszkania dzieci

- Poznanie herbu Pawłowic

- Zapoznanie dzieci z krajobrazem górskim oraz zwierzętami zamieszkującymi Leśny Park Niespodzianek

- Poznanie wybranych owadów i zwierząt zamieszkujących łąkę, ich pożyteczność dla przyrody i ludzi

- Rozumienie pojęć: na górze, na dole, wyżej, niżej

- Zachęcanie do ciekawych obserwacji

- Poszerzanie wiadomości nt. różnorodności pojazdów

- Usystematyzowanie wiedzy nt. pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych 

- Poszerzanie słownictwa wokół pojęcia „pojazdy”

- Rozwijanie orientacji w przestrzeni

- Poznanie czym jest mapa i plan

- Przeliczanie elementów w zakresie 6, dopełnianie zbiorów do 6

 

Język angielski -  słownictwo:

 

 

an orange - pomarańcza

an apple - jabłko

a banana - banan

grapes - winogrona 

watermelon -arbuz

Mommy- mamusia

kiss - całus

hug - przytulas

I love You! - Kocham Cię!

 

 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,,I love my mommy’’

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

Puchatki – kwiecień

- Rozwijanie zmysłów

- Zapoznanie z czynnikami potrzebnymi do wzrostu roślin 

- Kształtowanie nawyku dbania o rośliny

- Wzbogacanie słownictwa o pojęcia: szklarnia, rośliny doniczkowe, sadzonki

- Utrwalanie nazw kolorów, wdrażanie do starannego kolorowania

- Podejmowanie prób liczenia na palcach

- Wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych i określeń pogody

- Rozumienie określenia „kwiecień plecień”

- Doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego

- Wdrażanie do posługiwania się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo

- Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego

- Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z Wielkanocą

- Zacieśnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi

- Zapoznanie dzieci ze zwyczajem organizowania Jarmarku Wielkanocnego w naszej gminie

- Nabywanie pozytywnych emocji związanych z poszukiwaniem prezentu od zajączka

- Przeliczanie elementów w zakresie 6

- Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się pojęciami: małe, duże, średnie

- Wdrażanie do poprawnego stosowania liczby pojedynczej i mnogiej

- Poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych na wsi

- Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta

- Poszerzanie wiadomości nt przetworów z mleka 

Usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię

- Kształtowanie pojęć: para, taki sam i wdrażanie do posługiwania się nimi

 

Język angielski -  słownictwo:

 

 

farmer - rolnik

child - dziecko

nurse - pielęgniarka

cat - kot

dog - pies

mouse - mysz

cheese - ser

bunny - króliczek

easter egg - pisanka

easter basket - koszyczek wielkanocny

 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

 

,,Open shut them #2’’

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

,, The way the bunny hops’’

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

,,Count 123’’

https://www.youtube.com/watch?v=IqelMGmpBoE

 

Zapoznanie z pracą fryzjera

- Poznanie wyposażenia salonu fryzjerskiego

- Wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera/fryzjerki

- Doskonalenie umiejętności wycinania 

- Doskonalenie umiejętności segregowania i klasyfikowania 

- Doskonalenie słuchu fonematycznego

Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania

Poznawanie znaczenia zdrowego odżywiania dla zdrowia

Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole

Kształtowanie umiejętności grupowania obiektów wg określonej cechy

Zachęcenie do porównywania wielkości przedmiotów, stosowania odpowiednich przyimków  

- Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi 
w okresie przedwiośnia i wiosny

- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie poprzez bezpośrednią obserwację przyrody

- Poznawanie ptaków przylatujących wiosną 

- Poznawanie budowy przebiśniegu

- Zapoznanie dzieci ze zwyczajem topienia Marzanny 

- Stosowanie pojęć następstwa czasu: najpierw, potem, później, na końcu

- Doskonalenie liczenia 

Język angielski -  słownictwo:

 

shoes - buty

jacket - kurtka

hat - czapka

scarf- szalik

Put on – Załóż

spring - wiosna

flowers - kwiaty

leaves - liście

butterfly - motyl

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

 

,,Open, shut them’’

https://supersimple.com/song/open-shut-them/

,,Put on your shoes’’

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

Przypomnienie popularnych bajek i baśni

Utrwalenie nazw kolorów

- Utrwalenie pojęć „duży – mały”

- Rozwijanie mowy i myślenia, odpowiadanie na zadane pytania dotyczące bajek i utworów       literackich

- Poznanie niektórych zwierząt egzotycznych

Rozbudzanie ciekawości poznawczej i wzbogacanie wiedzy o świecie

- Doskonalenie sprawności grafomotorycznej

- Kształcenie umiejętności właściwej siły nacisku jako przygotowanie do nauki pisania

Doskonalenie  słuchu fonematycznego

Rozwijanie umiejętności tworzenia opowiadania 

- Doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1-6

 

Język angielski -  słownictwo:

 

mittens - rękawiczki 

hat - czapka

ski - jeździć na nartach

Build a snowman – Lepić bałwana

big - duży 

small - mały

open – otworzyć

 shut - zamknąć

fast - szybki

slow - wolny

loud - głośny

quiet - cichy

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,,This is the way’’

https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ

 ,, When it’s snowy’’ ( Katarzyna Niemiec)

,,Open shut them’’

https://supersimple.com/song/open-shut-them/

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp