Pszczółki – kwiecień

Wdrażamy do właściwego korzystania z książek, wyrabiamy umiejętność opowiadania w sposób  ciągły i logicznie powiązany.

- Poznamy liczbę 10.

-Zapoznamy się z różnymi sposobami podróżowania i środkami transportu.

- Poznamy różne rodzaje pociągów.

- Zapoznamy się z właściwościami magnesu.

- Poznamy litery „w”, „W”, „p”, „P”.

- Będziemy doskonalić umiejętność formułowania pytań.

- Uświadomienie co jest potrzebne do wzrostu roślin, zapoznanie z etapami siania owsa.

- Utrwalimy poznane litery.

- Poznamy różne sposoby ozdabiania jajek.

- Rozbudzimy chęć dbania o środowisko poprzez zbieranie makulatury, zużytych baterii, plastiku.

- Utrwalimy nazwy figur geometrycznych.

- Poznamy sposoby zachowania się niektórych przedmiotów  w wodzie.

- Będziemy porównywać liczebność zbiorów, kształcić umiejętność przeliczania 
w zakresie określonej liczby.

 

Język angielski – słownictwo:

 

 

spring - wiosna

flower - kwiat

meadow - łąka

grass - trawa

a green leaf - zielony liść

rainbow - tęcza

butterfly - motyl

a fly- mucha

 

ladybird - biedronka

grasshopper - konik polny

caterpillar - gąsienica

dragonfly - ważka

bee - pszczoła

bird - ptak

I like - Ja lubię

I don’t like - Ja nie lubię

 

 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,, Open shut them #2’’

https://supersimple.com/song/open-shut-them-2/

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

- Będziemy ćwiczyć słuch fonemowy i umiejętność podziału wyrazu na głoski.

- Poznamy litery n, N, g, G, ł, Ł oraz j, J. Rozwiniemy umiejętność czytania prostych tekstów zawierających poznane litery.

- Poszerzymy wiadomości na temat układu słonecznego. Poznamy nazwy planet.

- Nauczymy się nazw miesięcy

- Poszerzymy zakres liczenia.

- Będziemy doskonalić umiejętności matematyczne: kształtowanie pojęcia: więcej, mniej, tyle samo.

- Podczas spacerów będziemy dokonywać obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie na przedwiośniu.

- Utrwalimy nazwy figur geometrycznych.

- Utrwalimy nazwy pór roku i ich charakterystyczne cechy.

- Zapoznamy się z pracą w ogrodzie: sadzonkami i nasionami niektórych roślin.

- Weźmiemy udział w pożegnaniu zimy i powitaniu wiosny.

- Poznamy rożne rodzaje ptasich gniazd, zdobędziemy wiedzę na temat życia ptaków

- Poszerzymy doświadczenia plastyczne.

- Będziemy rozwijać sprawność ruchową, równowagę i koordynację ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.

 

Język angielski – słownictwo:

 

 

spring - wiosna

flower - kwiat

meadow - łąka

grass - trawa

a green leaf - zielony liść

rainbow - tęcza

butterfly - motyl

a fly- mucha

 

ladybird - biedronka

grasshopper - konik polny

caterpillar - gąsienica

dragonfly - ważka

bee - pszczoła

bird - ptak

I like - Ja lubię

I don’t like - Ja nie lubię

 

 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,, Open shut them #2’’

https://supersimple.com/song/open-shut-them-2/

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

- Będziemy rozwijać umiejętność poprawnego budowania zdań i wiązania ich w dłuższe wypowiedzi.

- Zapoznamy się z zasadami bezpiecznego korzystania ze śniegu podczas zabawy oraz koniecznością wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy.

- Utrwalimy poznane cyfry od 0 – 7.

- Podejmiemy próby kreślenia linii prostych, pionowych, poziomych 

w zmniejszonej liniaturze (dzieci 6 – letnie)

- Poznamy litery „n, N” pisane i drukowane. Będziemy rozwijać zainteresowanie dzieci samodzielnym czytaniem.

- Wdrożymy się do właściwego stosowania określeń czasu: najpierw, potem, później

 

Język angielski – słownictwo:

 

 

skating - jazda na łyżwach

skiing - jazda na nartach

sledging - zjeżdżać na sankach

hockey – hokej

hockey stick- kij do hokeja

 

Building a snowman - Robić bałwana

snowball fight - bitwa na śnieżki

skis – narty

skates - łyżwy

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,,This is the way’’

https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ

,, When it’s snowy’’ ( Katarzyna Niemiec)

 

 

- Zapoznamy się z wyglądem i sposobem pisania liter s, S, b, B

- Będziemy doskonalić analizę i syntezę wyrazów.

- Rozwijamy umiejętności taneczne.

- Doskonalimy umiejętność przeliczania w dostępnym zakresie, utrwalamy znaki plus i minus

- Wdrażamy do uważnego słuchania i budowania dłuższych wypowiedzi.

- Będziemy ćwiczyć rozpoznawanie i nazywanie kilku gatunków ptaków: sikorki, gila
i wróbla.

- Poznamy liczbę 7.

- Wprowadzimy do swojego słownika pojęcie: paśnik i leśniczy.

- Omówimy role rodziców i dziadków w rodzinie.

- Zapoznamy się ze sposobem mierzenia czasy dawniej i dziś.

- Uświadomimy sobie bieg czasu na podstawie mijania pór roku, miesięcy i dni tygodnia.

- Utrwalimy nazwy figur geometrycznych, poznamy figurę – trapez.

 

Język angielski – słownictwo

 

icicle- sopel

skiing- jazda na nartach

build a snowman- robić bałwana

go sledging- iść na sanki

ice-skating- jazda na łyżwach

sledge- sanki

snowball- kula śnieżna

snowflake- płatek śniegu

grandma- babcia

 

grandpa - dziadek

mum - mama

dad -tata

sister - siostra

brother -brat

baby - dziecko

family - rodzina

Don’t be sad. - Nie bądź smutny.

I love you. - Kocham Cię.

 

Dzieci uczą się piosenek :

,, When it’s snowy’’ ( Katarzyna Niemiec)

 ,,Finger Family’’.

https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8

 ,, Peek-a-boo’’ (Katarzyna Niemiec)

 

 

- Wdrażanie do dostrzegania cech pór roku, rozpoznawania cech zimy

- Zapoznanie z obrazem graficznym głoski – literami „u”, „U”, „ó”, „Ó”

- Utrwalimy nazwy dni tygodnia

- Będziemy kształtować umiejętność budowania wypowiedzi wielozdaniowej

- Poznamy nazwy miesięcy

- Rozwiniemy inwencję twórczą w pracach plastycznych

- Zapoznanie się z tradycjami Bożego Narodzenia

- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew iglastych

- Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy wyrazów

- Budzenie zamiłowania do śpiewu i kolędowania

 

Język angielski – słownictwo:

 

winter- zima

snowflake- płatek śniegu

snowman- bałwan

christmas tree- choinka

stocking- pończocha

bell- dzwonek

gingerbread man- piernikowy ludzik

Santa Clous- Święty Mikołaj

candy cane-laska świąteczna (cukierek)

christmas decorations - ozdoby świąteczne 

chain- łańcuch

star- gwiazda 

angel- anioł

ball- bombka

Yo-Yo- jo-jo

jump rope- skakanka

train- pociąg

rocket- rakieta

teddy bear- miś

bike- rower

 

Polecenia i zwroty:

We wish you a Merry Christmas - Życzymy wam Wesołych Świąt

What do you want for Christmas? - Co chcesz dostać na Gwiazdkę?

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp