Roczny plan pracy

W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu realizowany jest Roczny Plan

Pracy pod hasłem:

„JESTEM BEZPIECZNYM PRZEDSZKOLAKIEM”

Cele dydaktyczno - wychowawcze
 • poszerzenie wiadomości dziecka na temat jego bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,
 • uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w sali przedszkolnej, na placu zabaw, w domu, na spacerach i wycieczkach,
 • kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia,
 • zapoznanie z przedstawicielami służb związanych z ochroną bezpieczeństwa zdrowia i życia,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Zadania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze na rok szkolny 2019/2020

Lp Zadania Termin realizacji
1. Nawiązanie współpracy z ZSO im. JPII – przybliżenie dzieciom wiedzy na temat bezpieczeństwa, spotkanie z klasami medycznymi i wojskowymi. w ciągu roku
2. Wyeksponowanie na korytarzu p-la tabic dydaktycznych dotyczących bezpieczeństwa:
 • JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE;
 • JESTEM OSTROŻNY W STOSUNKU DO OBCYCH OSÓB I ZWIERZĄT;
 • JESTEM BEZPIECZNY W DOMU;
 • JESTEM BEZPIECZNY W SIECI;
 • JESTEM BEZPIECZNY PODCZAS FERII ZIMOWYCH;
 • JESTEM BEZPIECZNY NA WAKACJACH
w ciągu roku
3. Umieszczenie w salach w widocznych miejscach kodeksu przedszkolaka oraz numerów alarmowych. w ciągu roku
4. Spotkanie z policjantem na temat bezpiecznego poruszania się po drodze oraz bezpiecznego pobytu w domu. W ciągu roku
5. Wycieczka do Miasteczka Ruchu Drogowego – zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy. Wrzesień/ październik lub maj/ czerwiec
6. Spotkanie z pielęgniarką – pogadanka na temat bezpiecznego zażywania lekarstw. w ciągu roku
7. Spotkanie ze strażakiem, wycieczka do OSP w Pawłowicach I PSP w Jastrzębiu– poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego obchodzenia się z ogniem, poszerzenie wiedzy na temat pracy strażaka. Wrzesień/ maj
8. Poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa poprzez czytanie dzieciom wierszy, opowiadań i bajek oraz poprzez słuchanie i naukę piosenek, oglądanie filmów i bajek o tematyce związanej z bezpieczeństwem. cały rok
9. Spotkanie z ratownikiem medycznym – szkolenie dzieci z pierwszej pomocy. w ciągu roku
1o. Udział w konkursach organizowanych przez GOK, Bibliotekę Publiczną i inne placówki. w ciągu roku
11. “Bezpieczne piątki” – organizacja zajęć w ranku lub popołudniu związanej z bezpieczeństwem, pogadanki, scenki dramowe, zabawy dydaktyczne, kolorowanki, rebusy, opowiadania dotyczące bezpieczeństwa. Przeprowadzenie z dziećmi zajęć mających na celu poznanie i utrwalenie swojego miejsca zamieszkania. cały rok
13. “Bezpieczeństwo w sieci” – rozmowy z dziećmi nt. zagrożeń, jakie mogą płynąć z korzystania z komputera i smartfona bez nadzoru dorosłych. w ciągu roku
14. “Stoi przy drodze na jednej nodze“ grupowy na znak drogowy” – konkurs plastyczny na znak drogowy.
15. “Quiz – jestem bezpiecznym przedszkolakiem” - konkurs międzygrupowy.
16. Spacery, wycieczki – odkrywanie najbliższej okolicy – zachowanie zasad bezpieczeństwa. cały rok
17. Kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem bezpieczeństwa w ciągu roku

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp