Religia

W roku szkolnym 2019/2020 naukę religii w przedszkolu prowadzi Pani Ewa Gałuszka wg następującego harmonogramu:
„Pszczółki” – wtorek w godz. 10:00 – 11:00
„Tygryski” – wtorek w godz. 8:00 – 9:00
„Motylki” – wtorek w godz. 9:00 – 10:00

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp