Ramowy rozkład dnia

Schodzenie się dzieci, zabawy
swobodne, tematyczne, kontakty
indywidualne z rodzicami.

6:00 – 8:15

8:15 – 8:30

Czynności organizacyjne,
przygotowanie do śniadania.

Śniadanie.

8.30 – 9.00

9.00 – 11.30

 Zajęcia dydaktyczne, spacery, zabawy na powietrzu.


Przygotowanie do obiadu.
dzieci, prace porządkowe,
rozchodzenie się dzieci.

11.30 – 11.40

11.30 – 12.00

Obiad – grupy młodsze.

Obiad – grupy starsze.

12.00 – 12.30

12.30 – 13.45

Odpoczynek poobiedni przy muzyce
relaksacyjnej, kwadrans na bajkę,
zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
praca wyrównawcza.

Przygotowanie do podwieczorku.

13.45 – 14.00

14.00 – 14.15

Podwieczorek.

Tworzenie sytuacji rozwijających
indywidualne zdolności
i zainteresowania dzieci, zabawy i gry
dydaktyczne, stolikowe, zabawy
dowolne według zainteresowań

14.15 – 16.00

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp