Programy

Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

1. „Od zabawy do nauki” autorstwa Doroty Kucharskiej, Anny Pawłowskiej – Niedbały, Doroty Sikory – Banasik, Ireny Zborszczyk, Justyny Święcickiej, Eweliny Wilkos
„Entliczek” - karty pracy dla dzieci 4 – letnich
„Entliczek” - karty pracy dla dzieci 5 – letnich

2. „Zabawy z porami roku” autorstwa Iwony Lewkowicz oraz dr Anny Tworkowskiej - Baraniuk
„Razem uczymy się” - karty pracy dla dzieci sześcioletnich

3. „Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim” autorstwa Doroty Sikory – Banasik i Eweliny Wilkos
„English Play Box” - karty pracy nr 2 dla dzieci w wieku przedszkolnym

4. „Jesteśmy dziećmi Boga” (dzieci 5 – letnie)
Program AZ – 0 – 01/10
Podręcznik AZ – 03 – 01/10 – PO – 1/11

5. „Przychodzimy do Pana Boga” (dzieci 6 – letnie)
Program AZ – 0 – 04/4
Podręcznik AZ – 03 – 04/4 – 0

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp