W dniach 27.08. – 29.08. 2019 odbędą się

zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3 – letnich

rozpoczynających edukację przedszkolną.

Początek spotkania godz. 9:30. Prosimy

przynieść ze sobą obuwie zmienne.

Uwaga

W związku ze zmianami organizacyjnymi

dotyczącymi funkcjonowania grup

przedszkolnych zapraszamy wszystkich

rodziców na zebranie informacyjne, które

odbędzie się

27 sierpnia o godz. 16:30 w przedszkolu.

OGŁOSZENIE

 

Rachunki opłat za wyżywienie za miesiąc czerwiec będą do odbioru w Publicznym Przedszkolu
w Modrzewiowym Ogrodzie w godz.
od 6:00 do 16:00 od 8 do 12 lipca br.
Możliwe będzie również uzyskanie powyższej informacji pod numerem telefonu 32/4722419
od godz. 10:00 do 14:00.

 

UWAGA RODZICE

 

6 CZERWCA (czwartek) o godz. 16:00 zapraszamy na zebranie ogólne oraz zebrania podsumowujące w grupach.

 

Tematem spotkań będzie:

 

·  Zapoznanie z ofertą ubezpieczyciela na nowy rok szkolny 2019/2020

·  Organizacja dyżurów wakacyjnych

·  Omówienie organizacji pracy przedszkola na okres remontu

·  Podsumowanie pracy dydaktycznej w grupach

·  Sprawy wewnątrzgrupowe

 

 

Liczymy na Państwa obecność

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp