Historia Publicznego Przedszkola nr 1 w Pawłowicach od roku 1938.

Od wielu lat, działalność naszego przedszkola pozytywnie wpisuje się w życie środowiska lokalnego Pawłowic. Oto najważniejsze wydarzenia z naszej historii:

 

1938-1939 Ochronka 1-oddziałowa w klasztorze Sióstr Służebniczek NMP prowadzona przez siostrę Denotę.
1939-1945 Ochronka 1-oddziałowa w klasztorze; kierownik – p. Wanda Pawelec, opiekunka dzieci – p. Zofia Hein.
1945-1951 Ochronka 1-oddziałowa w klasztorze prowadzona przez siostrę Notburgę.
1951-1961 Przedszkole świeckie w klasztorze; 1 oddział, kierownik – p. Zuzanna Ochojska.
1961-1963 Przedszkole świeckie w klasztorze; 1 oddział, kierownik – p. Krystyna (nazwisko nieznane).
1963-1969 Przedszkole znajduje się w budynku przy ulicy Zjednoczenia 29 (obecnie 65).
Przedszkole 1-oddziałowe; kierownik – p. Tekla Sosna. Część pomieszczeń w budynku zajęta przez szkołę.
1969-1975 Państwowe Przedszkole; dyrektor – p. Stanisława Gągoł. Wprzedszkolu istnieje 1 oddział 5-godzinny. Pani Stanisława Gągoł pełni funkcje: dyrektorki, nauczycielki i intendentki. W chwili przeniesienia szkoły do nowego budynku powstału 2 oddziały liczace łącznie 70 dzieci. Nauczyielki: p. Teresa Kwaśniak i p. Anna Brączek.
1975-1977 Stanowisko dyrektora pełni p. Teresa Kwaśniak. Nauczycielki: p. Elżbieta Motyka i p. Maria Staniek.
1977-1989 Stanowisko dyrektora pełni p. Maria Staniek; w zależności od roku różna ilość oddziałów. Duża rotacja nauczycieli.
1989-1994 Stanowisko dyrektora pełni P. Barbara Noweta. 2 oddziały mieszczą się w budynku przedszkola, 1 oddział w salce katrechetycznej przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela.
1994-2017 Stanowisko dyrektora pełni P. Barbara Noweta. W 1994 roku przedszkole zostaje przeniesione do nowego budynku, którego fundatorem jest Samorząd Gminy Pawłowice. Do roku 2012 liczba oddziałów zwiększa się do 6. Do przedszkola uczęszcza 150 dzieci.
2017 Stanowisko dyrektora obejmuje p. Irena Potaczek.

 

 

Mamy nadzieję, że dzięki współpracy wielu środowisk w naszej miejscowości, mających za swój główny cel dobro dziecka, w tym władz Gminy, będziemy

w dalszym ciągu twórczo przekształcać naszą rzeczywistość, a także współpracować w atmoswerze wzajemnej życzliwości, zaufania i poszanowania praw.

 

  Źródło opracowania:
Kronika przedszkola

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp