Motylki

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC LISTOPAD 

 

 

W tym miesiącu dzieci będą:

 

·              poszerzały wiadomości na temat swojej ojczyzny – Polski;

·              uczyły się śpiewać Hymn Narodowy z zachowaniem właściwej postawy ciała;

·              nazywały zjawiska atmosferyczne typowe dla aktualnej pory roku: deszcz, wiatr, mgła, zachmurzenie, przymrozek...

·              utrwalały nazwy zwierząt domowych oraz rozmawiały na temat właściwego opiekowania się nimi;

·              poznawały litery D,d; Y,y; L,l; K,k

·              dzieliły słowa na sylaby i głoski, 

·              czytały proste wyrazy i zdania z poznanych liter;

·              pisały poznane litery po śladzie z zachowaniem właściwego kierunku ich kreślenia;

·              poznawały cyfrę 0 oraz poznawały znaki < ;> ;+ ; -; =

·              uczyły się wiązać sznurowadła na kokardę;

·              wdrażane do utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia na dywanie i krześle;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia: Język angielski

 

Dzieci: *Witają i żegnają się (ze sobą, z pacynką, z nauczycielem) *Podają swoje imię, kiedy są o nie pytane *Śpiewają wraz z nauczycielem piosenki *Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach *Reagują na powtarzane polecenia *Znają zasady panujące na zajęciach *Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach

 

POZNAWANE I UTRWALANE SŁOWNICTWO I ZWROTY:

 

Weather- pogoda

 

It’s stormy- jest burzowo

Hail- grad

Tornado- tornado

It is drizzling- pada kapuśniaczek

It is sunny- jest słonecznie

It’s windy – jest wietrznie

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Clothes- ubrania

 

Jacket- kurtka

Mittens- rękawiczki z jednym palcem

Coat- płaszcz

Socks- skarpetki

Shoes- buty

Skirt- spódnica

Trousers- spodnie

Shirt- koszula

Dress- sukienka

Jumper- sweter 

Jeans- jeansy

 

Ramowy rozkład dnia – Grupa Motylki

 

7:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci. Krótkie rozmowy z rodzicami przeprowadzane w celu

pozyskania bieżących informacji o dziecku. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym.

8:00 - 8:15 Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe; wprowadzające w tematykę dnia.

Ćwiczenia poranne.

8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi sanitarno- higieniczne. Pełnienie

dyżurów.

8:30 - 9:15 Kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne po śniadaniu (mycie

zębów). Przygotowanie do zajęć.

9:15 - 11:45 Zintegrowana działalność w oparciu o podstawę programową; tworzenie

okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw

badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt

ze sztuką, muzyką, literaturą. Gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę

dziecka. Zabawy na placu przedszkolnym lub boisku szkolnym. Pobyt na powietrzu:

spacery, wycieczki po najbliższej okolicy.

Religia - wtorek godz.8:00 - 9:00. Język angielski - wtorek godz. 10:00 – 11:00.

11:45 - 12:00 Zabiegi sanitarno- higieniczne przed obiadem. Pełnienie dyżurów.

12:00 - 12:45 Kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne po obiedzie (mycie

zębów).

12:45 - 13:00 Odpoczynek po obiedzie przy muzyce relaksacyjnej lub „kwadrans z bajką”.

13:00 - 13:45 Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy grupowe wg pomysłów dzieci,

zabawy kierowane z wykorzystaniem zabawek, gier, materiałów plastycznych.

13:45 - 14:00 Przygotowanie do podwieczorku.

14:00 - 14:15 Podwieczorek.

14:15 - 15:00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe w sali, zabawy

na placu zabaw. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

C:\Users\Barbara\Desktop\53198078-watercolor-rectangular-frame-of-colorful-flowers-ideal-for-invitations-cards-greetings-wedding-desig.jpgMotylki – maj

- Rozwijamy u dzieci poczucie tożsamości narodowej (mieszkam w Polsce, jestem

Polakiem). Przybliżamy znane postacie Wielkich Polaków: Jana Pawła II, Fryderyka

Chopina. Poznajemy stolicę Polski- Warszawę i jej ważniejsze zabytki. Dowiadujemy

się, że Polska należy do Unii Europejskiej.

- Poznajemy sposoby ochrony środowiska przyrodniczego. Uświadamiamy dzieciom

zagrożenia dla Ziemi płynące ze strony człowieka.

- Poznajemy zawody rodziców- odwiedzamy zakład kosmetyczny. Potrafimy nazwać

członków rodziny i określić stopień pokrewieństwa. Wiemy czym zajmuje się mama.

- Poznajemy wielkie i małe, drukowane i pisane litery: P,p F,f. Doskonalimy umiejętność odczytywania prostych słów i tekstów.

- Orientujemy się na kartce papieru, określamy: górę, dół, prawy i lewy brzeg kartki.

Rozpoznajemy modele monet i banknotów o niskich nominałach; rozumiemy do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym.

-Doskonalimy umiejętność rysowania po śladzie prostych wzorów i szlaczków.

Zachęcamy dzieci do podejmowania prób pisania liter i cyfr.

- Uczymy się na pamięć wiersza W. Bełzy pt. „Kto ty jesteś?”

 

Język angielski – słownictwo:

 

Mommy - mama

Kiss - całus

Hug-przytulas

I love You! - Kocham Cię!

Happy Mother’s Day-Wszystkiego Najlepszego w Dniu Matki

pilot – a pilot

policjant/ka –a policeman 

(a policewoman)

lekarz – a doctor

strażak – a fireman

weterynarz – a vet

piłkarz – a football player

kucharz/piekarz – a cook/a baker

nauczyciel – a teacher

aktor – an actor

dentysta – a dentist

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek: 

,, The farmer in the dell’’

https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ

,,I love my mommy’’

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

,,When I grow up’’

https://www.youtube.com/watch?v=V70IMBQ-NGk

C:\Users\Barbara\Desktop\000cd27e80a077d92ce633badc71ab2c.pngMotylki – kwiecień

- Podczas spacerów obserwujemy zwiastuny wiosny w przyrodzie. Poznajemy zwyczaje ptaków wiosną : budowa gniazd, składanie jaj, opieka nad młodymi. Wzbogacamy wiedzę na temat życia bociana i jaskółki.

- Poznajemy zwyczaje i tradycje związane z obchodami Świąt Wielkanocnych. Poszukujemy niespodzianek zostawionych przez Zajączka.

- Poznajemy litery: J,j; Z,z; Ł,ł.

- Doskonalimy umiejętność odczytywania tekstów z poznanymi literami. Doskonalimy słuch fonematyczny: liczymy wyrazy w zdaniu, dzielimy wyrazy na sylaby, wyróżniamy głoski w wyrazach .

- Utrwalamy znajomość figur geometrycznych. Rozwijamy wyobraźnię podczas tworzenia kompozycji z poznanych figur .

- Doskonalimy orientację w przestrzeni: rozumiemy pojęcia: w prawo, w lewo.

- Wyrabiamy u dzieci nawyk odnoszenia naczyń na wyznaczone miejsce po skończonym posiłku.

- Rozwijamy u dzieci umiejętność organizowania sobie czasu wolnego.

- 11 kwietnia jedziemy na wycieczkę autokarową do „Kolejkowa” „i „Palmiarni” 
w Gliwicach. Odwiedzamy lecznicę zwierząt w Pawłowicach - poznajemy pracę weterynarza.

Język angielsko – słownictwo:

 

meadow - łąka

grass - trawa

butterfly - motyl

a fly - mucha

ladybird - biedronka

grasshopper - konik polny

caterpillar - gąsienica

dragonfly - ważka

bee - pszczoła

bird - ptak

easter - wielkanoc

chick - pisklaczek

easter bunny - króliczek wielkanocny

easter egg - pisanka

easter cake - wielkanocne ciasto

basket - koszyk

lamb - owieczka

hop - skakać, kicać

 

 

 Dzieci uczą się piosenek:

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

,,The farmer in the dell’’

https://www.youtube.com/watch?v=307A4ddwhcM

,,Hop, hop, Easter bunny’’ (Katarzyna Niemiec)

 

 

Obserwujemy charakterystyczne zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie przedwiośnia (cieplejsze powietrze, topnienie śniegu i lodu). Poznajemy zjawisko krążenia wody w przyrodzie. Poznajemy wybrane kwiaty chronione. 
Zakładamy w kąciku przyrody hodowlę roślin: rzeżuchy i cebuli.

- Poznajemy  ludowy zwyczaj pożegnania zimy, a powitania wiosny (topienie Marzanny).

- Podczas wycieczki do piekarni poznajemy zawód piekarza oraz proces wypiekania chleba. Kształtujemy u dzieci szacunek do wartości chleba jako pożywienia oraz do pracy ludzkiej.

- Poznajemy kulisy teatru- uczestniczymy w zajęciach teatralnych w GOK-u. Poszerzamy słownictwo związane z teatrem. Zapraszamy dzieci z młodszych grup na przedstawienie teatralne w wykonaniu starszaków pt. „Czerwony Kapturek”.

- Zwiedzamy Szkołę Podstawową nr 1 w Pawłowicach (szatnię , sale lekcyjne, uczestniczymy w zajęciach świetlicowych).

- Poznajemy litery: „G, g”; „W, w”; „C, c”. Doskonalimy  umiejętność odczytywania prostych słów utworzonych z poznanych liter.

- Poznajemy cyfrę i liczbę „9”. Utrwalamy znajomość poznanych cyfr 0-9. 
Doskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania.

- Pamiętamy o właściwym zachowaniu w łazience:

-  spuszczamy wodę w toalecie po załatwieniu potrzeb fizjologicznych

- nie zapominamy o podciąganiu rękawów przed umyciem rąk

- starannie myjemy ręce mydłem

Język angielski – słownictwo:

 

spring - wiosna

flower - kwiat

meadow - łąka

grass - trawa

a green leaf - zielony liść

rainbow - tęcza

butterfly - motyl

a fly - mucha

ladybird - biedronka

grasshopper - konik polny

caterpillar - gąsienica

dragonfly - ważka

bee - pszczoła

bird- ptak

I like - Ja lubię

I don’t like- ja nie lubię 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek :

,, Open shut them #2’’

https://supersimple.com/song/open-shut-them-2/

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp