Kangurki  - kwiecień

- Zapoznanie dzieci z klasyką bajek i baśni

- Zachęcenie do słuchania bajek i baśni czytanych przez nauczyciela i rodziców

Wdrażanie do rozumienia pojęć: miłość, dobroć, dobre i złe uczynki

- Zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych

- Obserwacja przygotowań do Wielkanocy w najbliższym otoczeniu (w domu, w przedszkolu, dekoracje uliczne)

- Zapoznanie z produktami wkładanymi do wielkanocnego koszyczka

- Zapoznanie z pojęciami: pisanki, kraszanki, poprzez oglądanie zbioru ozdobionych jaj

Rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka

- Budzenie radości z samodzielnego przygotowania ozdób świątecznych

-Nazywanie czynności pielęgnacyjnych w ogrodzie,

Zapoznanie z kwiatami kwitnącymi wiosną w ogrodzie, 

Zapoznanie z nazwą i wyglądem pierwszych wiosennych warzyw, 

- Kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt i roślin

- Zapoznanie z kolorami pojemników na odpady i pojęciem: segregacja

- Kształtowanie nawyku segregowania śmieci

- Wdrażanie do dbałości o czystość w najbliższym otoczeniu

 

Język angielski – słownictwo:

monkey - małpka

jump - skakać

bunny - królik

nose - nos

ears - uszy

tail - ogon

easter egg - pisanka

an apple - jabłko

a banana - banan

an orange - pomarańcza

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek:

 

,, The way the bunny hops”

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

-Kształcenie umiejętności rozpoznawania pór roku po charakterystycznych elementach

- Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących na przedwiośniu oraz ich symboli (słońce, deszcz, deszcz ze śniegiem), próby określania stanu pogody

- Zapoznanie z podstawowym krokiem krakowiaka

-Kształcenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

- Uświadomienie dzieciom wpływu odżywiania na zdrowie człowieka

- Zachęcanie do częstego spożywania warzyw i owoców

- Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz właściwego zachowania się w parku

- Kształcenie małych partii mięśniowych poprzez formowanie z plasteliny różnych kształtów

 - Utrwalenie nazw i cech  poznanych pór roku

- Zapoznanie dzieci z pierwszymi zmianami zachodzącymi wiosną w świecie roślin

- Utrwalenie znajomości liczb w zakresie 4 przez porównywanie zbiorów

- Zapoznanie dzieci z obrzędem ludowym: pożegnania zimy i powitania wiosny

- Zapoznanie dzieci z tradycyjnym sposobem wykonania kukły – marzanny

- Wzbogacenie słownictwa na temat życia na wsi 

- Utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt domowych

- Utrwalenie położenia przedmiotu w przestrzeni: na, pod, za, obok

Język angielski – słownictwo:

 

shoes - buty

jacket - kurtka

hat - czapka

scarf - szalik

Put on – Załóż

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek:

 

 

,,Put on your shoes’’

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

,, Old MCdonald had a farm’’

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

,,Good Morning, Mr Rooster’’

https://supersimple.com/song/good-morning-mr-rooster/

- Poznamy sposoby segregacji śmieci, poznamy kolory pojemników na plastik (żółty) i papier.

- Zachęcamy dzieci do samodzielnej segregacji śmieci poprzez ustawienie w sali odpowiednich pojemników.

- Kształtujemy postawy proekologiczne poprzez powtórne wykorzystywanie odpadów w pracach plastycznych.

- Rozwijamy umiejętności tworzenia zbiorów ze względu na jedną cechę.

- Poznajemy świat w którym żyjemy – rozbudzamy zainteresowanie kosmosem.

- Wzbogacimy słownik wprowadzając pojęcia: kosmos, planeta, księżyc, Słońce, Ziemia.

- Poznamy teatr cieni – poznamy zasady właściwego zachowania się podczas przedstawień.

 

Język angielski – słownictwo:

pig - świnka

duck - kaczka

horse - koń

rooster - kogut

sheep - owca

cow - krowa

farmer - rolnik

 

 

Dzieci uczą się piosenek:

 

,, Old MCdonald had a farm’’

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

 

,,Good Morning, Mr Rooster’’

https://supersimple.com/song/good-morning-mr-rooster/

- Kształcimy nawyk właściwego zachowania się podczas zabaw na śniegu poprzez poznanie bezpiecznych miejsc do zabaw zimą

- Podejmujemy próby układania historyjki obrazkowej (dwa elementy)

- Poznamy określania wielkości: małe, mniejsze, najmniejsze, duże, większe, największe.

- Poznamy ptaki pozostające na zimę w Polsce (gil, wróbel), zachęcamy do pomagania zwierzętom i ptakom w okresie zimowym

- Zapoznamy się  ze zwierzętami leśnymi (sarna, niedźwiedź, wiewiórka, zając) i ich sposobami przetrwania zimy.

- Doskonalimy umiejętności liczenia w zakresie 5

- Poznamy zwierzęta domowe (kot, pies) i w jaki sposób o nie dbać oraz zwierzęta egzotyczne (słoń, żyrafa, lew) 

- Wzmacniamy więzi emocjonalne z rodziną poprzez wspólne uczestnictwo 
w uroczystości Dnia Babci i Dziadka

- Będziemy się bawić na Balu Przebierańców.

 

Język angielski – słownictwo:

 

frog – żaba

toucan – tukan

tiger – tygrys

monkey- małpa

pig- świnka

duck- kaczka

horse- koń

 

Dzieci uczą się piosenek:

,, Old MCdonald had a farm’’

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

,,Walking in the jungle’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4

 

·            5 grudnia spotkamy się z górnikiem,- poznamy strój górniczy i posłuchamy o ciężkiej pracy w kopalni. Wspólnie będziemy obchodzić Barbórkę – święto wszystkich górników.

·            5 grudnia pójdziemy do GCK w Pawłowicach na seans filmowy - poznamy zasady właściwego zachowywanie się w czasie projekcji filmu

·            6 grudnia odwiedzi nas Mikołaj, wdrażamy do kulturalnego zachowania się oraz używania form grzecznościowych (proszę, dziękuję)

·            10 grudnia zapraszamy do udziału w Kiermaszu Bożonarodzeniowym.

·            14 grudnia zapraszamy na Spotkanie Świąteczne na godzinę 10.00

 

Ponad to:

- poznamy tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia (ubieranie choinki, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń)

- rozwiniemy zdolności aktorskie dzieci i ich indywidualne predyspozycje

- utrwalimy pojęcia: na, pod, obok, za

- poznamy ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy (śnieg, mróz)

- zachęcimy dzieci do samodzielnego ubierania się adekwatnie do pogody

- będziemy kształtować umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami 
i porządkowania miejsca pracy

- rozwiniemy umiejętność liczenia do 4 i więcej

 

Język angielski – słownictwo:

 

snowman- bałwanek

buttons- guziki

one,two,three- 1,2,3

hat- kapelusz

scarf- szalik

eyes- oczy

nose- nos

Swim- płyń; 

Jump- skacz; 

Walk- spaceruj, 

Run- biegnij, 

Make a circle- zróbmy koło; 

Stand up- wstańmy; 

Sit down- usiądźmy

 

 

Nauka piosenki Walking, walking (Super Simple Songs)

https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

Nauka piosenki „I’m a little snowman’’

https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp