Administratorem Danych Osobowych (Administratorem)

 jest Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pawłowicach

ul. Szkolna 1 A 43-250 Pawłowice

tel. 32/47 22 419 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Borgosz


email – 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

listownie – na adres Administratora:

Publiczne Przedszkole Nr 1

 

43-250 Pawłowice, ul. Szkolna 1A

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  •           w celu rekrutacji do oddziału przedszkolnego 
  •  wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
    i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2014r poz. 1170)
  •          gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  •          na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 
jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016r. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp