Ramowy rozkład dnia – Grupa Zajączki

 

6:00-8:00 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne. Indywidualna

praca z dziećmi. Rozmowy z rodzicami, tworzenie okazji do wymiany informacji o dziecku.

8:00-8:15 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia

ogólnorozwojowe prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8:15-8:30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi sanitarno – higieniczne Rozwijanie

umiejętności samoobsługowych.

8:30-8:45 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

8:45-9:00 Czynności higieniczne i porządkowe po śniadaniu.

9:00 -10:00 Zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania

przedszkolnego i planu pracy, nabywanie umiejętności przez zabawę, stwarzanie sytuacji

edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Wspieranie działań twórczych

podczas kontaktu dzieci z muzyką, literaturą. Zabawy swobodne wynikające z

zainteresowań dzieci, wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy. Język Angielski – poniedziałek

godz.10.00-11-00.

10:00-11:00 Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne na placu zabaw, spacery, wycieczki,

obserwacje przyrodnicze. Uczenie zasad bezpieczeństwa po za budynkiem przedszkola.

11:00 – 11:30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

11:30-12:00 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

12:00-12:30 Czynności higieniczne po obiedzie. Przygotowanie do leżakowania.

12:30-13:45 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, czytanej bajce, muzyce klasycznej.

13:45 – 14:15 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, rozwijanie czynności

samoobsługowych, kulturalne spożywanie posiłku.

14:15 – 16:00 Zabawy podejmowane samorzutnie przez dzieci, zabawy spontaniczne,

zabawy konstrukcyjne, zabawy w kącikach zainteresowań. Kontakty z rodzicami.

Zajączki - maj

 

- Zapoznanie z pojęciami: moja miejscowość, Polska

- Zapoznanie z symbolami narodowymi : flaga, godło, hymn

- Kształcenie postawy patriotycznej u dzieci

- Rozwijanie spostrzegawczości i uwagi poprzez porównywanie treści dwóch obrazków: miasto-wieś

- Zapoznanie z hymnem narodowym

- Przyjmowanie właściwej postawy podczas słuchania hymnu

- Rozpoznawane i nazywanie wybranych owadów na podstawie charakterystycznych cech budowy, 

- Rozbudzanie zainteresowań przyrodą i muzyką

- Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami - pogłębianie wiedzy na temat wybranych zawodów,

- Interesowanie się pracą zawodową rodziców

- Utrwalenie swojego imienia i nazwiska,

- Poznanie zawodu kucharza oraz przedmiotów potrzebnych mu do pracy, 

- Rozwijanie sprawności ruchowej, 

- Budzenie i rozwijanie uczucia miłości, szacunku i życzliwości dla członków rodziny

- Sprawianie radości bliskim poprzez obdarowanie samodzielnie wykonaną niespodzianką

- Wdrażanie do prawidłowego określania członków rodziny

- Kształcenie pamięci i prawidłowego oddechu poprzez naukę wiersza dla mamy

 

Język angielski – słownictwo:

an orange- pomarańcza

an apple- jabłko

a banana- banan

grapes- winogrona

Mommy- mamusia

 

 

Dzieci uczą się piosenek:

 

 

,,I love my mommy’’

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

C:\Users\Barbara\Desktop\000cd27e80a077d92ce633badc71ab2c.pngZajączki – kwiecień

- Zapoznanie z nazwami i cechami wybranych zwierząt hodowanych na wsi

- Zapoznanie z odgłosami zwierząt z wiejskiego podwórka 

- Ćwiczenie mięśni narządów mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt

- Zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych

- Obserwacja przygotowań do Wielkanocy w najbliższym otoczeniu (w domu, w przedszkolu, dekoracje uliczne)

- Zapoznanie z produktami wkładanymi do wielkanocnego koszyczka

- Zapoznanie z pojęciami: pisanki, kraszanki, poprzez oglądanie zbioru ozdobionych jaj

Rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka

- Budzenie radości z samodzielnego przygotowania ozdób świątecznych

-Nazywanie czynności pielęgnacyjnych w ogrodzie,

Zapoznanie z kwiatami kwitnącymi wiosną w ogrodzie,

Zapoznanie z nazwą i wyglądem pierwszych wiosennych warzyw, 

- Kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt i roślin

- Zapoznanie z kolorami pojemników na odpady i pojęciem: segregacja

- Kształtowanie nawyku segregowania śmieci

- Wdrażanie do dbałości o czystość w najbliższym otoczeniu

 

Język angielski – słownictwo:

 

monkey - małpka

jump - skakać

bunny - królik

nose - nos

ears - uszy

tail - ogon

easter egg - pisanka

an apple - jabłko

a banana - banan

an orange - pomarańcza

 

Dzieci uczą się piosenek:

 

,, The way the bunny hops’’

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

Nabywanie nawyku mycia owoców i warzyw przed spożyciem

- Utrwalanie nawyku samodzielnego mycia rąk przed każdym posiłkiem

- Kształtowanie nawyków higienicznych.

Kształcenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się

- Zapoznanie ze zmiennością zjawisk atmosferycznych występujących na  przedwiośniu
(deszcz, wiatr, mgła, opady śniegu/deszczu, itp.).

- Doskonalenie sprawności manualnych poprzez formowanie różnych kształtów 
(z plasteliny, ciastoliny, masy solnej itp.), 

- Rozwijanie wrażliwości na  dźwięki z otoczenia, z przyrody

Zapoznanie z charakterystycznymi cechami wiosny

- Rozpoznawanie i nazywanie kolorów podstawowych

- Zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych wiosennych kwiatów

- Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1-3 poprzez porównywanie liczebności zbiorów ,,na oko” i szacowanie: dużo/mało

- Zapoznanie z obrzędem ludowym – pożegnanie zimy i powitanie wiosny

- Wzbogacanie słownictwa o pojęcia: kukła, Marzanna

- Słuchanie bajki ,,Królewna Śnieżka”

- Wdrażanie do rozumienia pojęć: miłość, dobroć, dobre i złe uczynki

 

Język angielski – słownictwo:

 

shoes - buty

jacket - kurtka

hat - czapka

scarf - szalik

Put on – Załóż

 

Dzieci uczą się piosenek:

 

 

,,Put on your shoes’’

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

,, Old MCdonald had a farm’’

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

,,Good Morning, Mr Rooster’’

https://supersimple.com/song/good-morning-mr-rooster/

Zapoznanie z pojęciami ,,Ziemia”, „Kosmos”

- Rozwijanie poczucia słuchu i rytmu

- Kształcenie ogólnej sprawności fizycznej.

- Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu

- Zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych zwierząt żyjących w ZOO

Wdrażanie do bezpiecznego dla ludzi i zwierząt zachowania się w obecności zwierząt

- Rozwijanie myślenia i uwagi podczas dobierania w pary obrazków przedstawiających zwierzęta dorosłe i ich młode

- Nabywanie umiejętności naśladowania ruchem zachowania wybranych zwierząt

- Rozwijanie sprawności manualnych dziecka.

 

Język angielski – słownictwo:

 

pig - świnka

duck - kaczka

horse - koń

rooster - kogut

sheep - owca

cow - krowa

farmer - rolnik

 

Dzieci uczą się piosenek:

,, Old MCdonald had a farm’’

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

 

,,Good Morning, Mr Rooster’’

https://supersimple.com/song/good-morning-mr-rooster/

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp