Puchatki

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia – Grupa Puchatki

 

7:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne.

Indywidualna praca z dziećmi. Rozmowy z rodzicami, tworzenie okazji do wymiany

informacji o dziecku.

8:00 - 8:15 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia

ogólnorozwojowe prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna, praca z

dzieckiem zdolnym.

8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

8:30 - 9:15 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Czynności

higieniczne i porządkowe po śniadaniu.

9:15 - 10:45 Zintegrowana działalność w oparciu o podstawę programową, tworzenie

okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania i podejmowania zabaw

badawczych, konstrukcyjno – technicznych. Wspierania działań twórczych poprzez kontakt

ze sztuką, muzyką, literaturą. Język angielski - piątek godz. 9:00 – 9:30

10:45 - 11:45 Gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy

zorganizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery i wycieczki.

11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo – higieniczne.

12:00 - 12:30 Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.

12:30 - 12:45 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, klasycznej, kwadrans na bajkę.

12:45 - 13:45 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, wspieranie rozwoju dzieci poprzez

zabawy rozwijające percepcję wzrokową, ruchową, ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe,

narządów mowy. Dowolna działalność plastyczna.

13:45 - 14:00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, rozwijanie czynności

samoobsługowych, kulturalne spożywanie posiłku.

14:00 - 14:15 Podwieczorek.

14:15 – 15:00 Tworzenie sytuacji sprzyjających podejmowaniu zabaw: zabawy ruchowe

z muzyką, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy integracyjne, zabawy podejmowane

samorzutnie przez dzieci. Praca wyrównawcza. Kontakty z rodzicami.

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp