Puchatki

Zamierzenia programowe maj

Puchatki - maj

 

- Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi oraz stolicą Polski – Warszawą

- Utrwalenie adresu zamieszkania dzieci

- Poznanie herbu Pawłowic

- Zapoznanie dzieci z krajobrazem górskim oraz zwierzętami zamieszkującymi Leśny Park Niespodzianek

- Poznanie wybranych owadów i zwierząt zamieszkujących łąkę, ich pożyteczność dla przyrody i ludzi

- Rozumienie pojęć: na górze, na dole, wyżej, niżej

- Zachęcanie do ciekawych obserwacji

- Poszerzanie wiadomości nt. różnorodności pojazdów

- Usystematyzowanie wiedzy nt. pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych 

- Poszerzanie słownictwa wokół pojęcia „pojazdy”

- Rozwijanie orientacji w przestrzeni

- Poznanie czym jest mapa i plan

- Przeliczanie elementów w zakresie 6, dopełnianie zbiorów do 6

 

Język angielski -  słownictwo:

 

 

an orange - pomarańcza

an apple - jabłko

a banana - banan

grapes - winogrona 

watermelon -arbuz

Mommy- mamusia

kiss - całus

hug - przytulas

I love You! - Kocham Cię!

 

 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,,I love my mommy’’

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp