Puchatki

Zamierzenia programowe kwiecień

Puchatki – kwiecień

- Rozwijanie zmysłów

- Zapoznanie z czynnikami potrzebnymi do wzrostu roślin 

- Kształtowanie nawyku dbania o rośliny

- Wzbogacanie słownictwa o pojęcia: szklarnia, rośliny doniczkowe, sadzonki

- Utrwalanie nazw kolorów, wdrażanie do starannego kolorowania

- Podejmowanie prób liczenia na palcach

- Wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych i określeń pogody

- Rozumienie określenia „kwiecień plecień”

- Doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego

- Wdrażanie do posługiwania się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo

- Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego

- Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z Wielkanocą

- Zacieśnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi

- Zapoznanie dzieci ze zwyczajem organizowania Jarmarku Wielkanocnego w naszej gminie

- Nabywanie pozytywnych emocji związanych z poszukiwaniem prezentu od zajączka

- Przeliczanie elementów w zakresie 6

- Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się pojęciami: małe, duże, średnie

- Wdrażanie do poprawnego stosowania liczby pojedynczej i mnogiej

- Poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych na wsi

- Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta

- Poszerzanie wiadomości nt przetworów z mleka 

Usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię

- Kształtowanie pojęć: para, taki sam i wdrażanie do posługiwania się nimi

 

Język angielski -  słownictwo:

 

 

farmer - rolnik

child - dziecko

nurse - pielęgniarka

cat - kot

dog - pies

mouse - mysz

cheese - ser

bunny - króliczek

easter egg - pisanka

easter basket - koszyczek wielkanocny

 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

 

,,Open shut them #2’’

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

,, The way the bunny hops’’

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

,,Count 123’’

https://www.youtube.com/watch?v=IqelMGmpBoE

 

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp