Puchatki

Ramowy rozkład dnia – Grupa Puchatki

 

7:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne.

Indywidualna praca z dziećmi. Rozmowy z rodzicami, tworzenie okazji do wymiany

informacji o dziecku.

8:00 - 8:15 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia

ogólnorozwojowe prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna, praca z

dzieckiem zdolnym.

8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

8:30 - 9:15 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Czynności

higieniczne i porządkowe po śniadaniu.

9:15 - 10:45 Zintegrowana działalność w oparciu o podstawę programową, tworzenie

okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania i podejmowania zabaw

badawczych, konstrukcyjno – technicznych. Wspierania działań twórczych poprzez kontakt

ze sztuką, muzyką, literaturą. Język angielski - piątek godz. 9:00 – 9:30

10:45 - 11:45 Gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy

zorganizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery i wycieczki.

11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo – higieniczne.

12:00 - 12:30 Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.

12:30 - 12:45 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, klasycznej, kwadrans na bajkę.

12:45 - 13:45 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, wspieranie rozwoju dzieci poprzez

zabawy rozwijające percepcję wzrokową, ruchową, ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe,

narządów mowy. Dowolna działalność plastyczna.

13:45 - 14:00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, rozwijanie czynności

samoobsługowych, kulturalne spożywanie posiłku.

14:00 - 14:15 Podwieczorek.

14:15 – 15:00 Tworzenie sytuacji sprzyjających podejmowaniu zabaw: zabawy ruchowe

z muzyką, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy integracyjne, zabawy podejmowane

samorzutnie przez dzieci. Praca wyrównawcza. Kontakty z rodzicami.

Previous Next

We wtorek 04.06.2016r. w grupie „Puchatków” odbyło się „Święto Rodziny”. Dzieci zaprezentowały przygotowane wiersze, piosenki i tańce. Na koniec programu artystycznego wręczyły rodzicom przygotowane prezenty wraz z życzeniami. Dalsza część spotkania miała charakter zabawowo – biesiadny. Grupa animatorów prowadziła zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców. Wszyscy doskonale się bawili a w czasie biesiady wszyscy mogli zasmakować pysznych domowych ciast. „Święto Rodziny” jest doskonałą formą integracji dzieci z rodzicami i nauczycielami oraz okazją do dobrej wspólnej zabawy. Bardzo dziękujemy za przygotowanie i aktywny udział w spotkaniu oraz miło spędzone popołudnie.

Puchatki - maj

 

- Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi oraz stolicą Polski – Warszawą

- Utrwalenie adresu zamieszkania dzieci

- Poznanie herbu Pawłowic

- Zapoznanie dzieci z krajobrazem górskim oraz zwierzętami zamieszkującymi Leśny Park Niespodzianek

- Poznanie wybranych owadów i zwierząt zamieszkujących łąkę, ich pożyteczność dla przyrody i ludzi

- Rozumienie pojęć: na górze, na dole, wyżej, niżej

- Zachęcanie do ciekawych obserwacji

- Poszerzanie wiadomości nt. różnorodności pojazdów

- Usystematyzowanie wiedzy nt. pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych 

- Poszerzanie słownictwa wokół pojęcia „pojazdy”

- Rozwijanie orientacji w przestrzeni

- Poznanie czym jest mapa i plan

- Przeliczanie elementów w zakresie 6, dopełnianie zbiorów do 6

 

Język angielski -  słownictwo:

 

 

an orange - pomarańcza

an apple - jabłko

a banana - banan

grapes - winogrona 

watermelon -arbuz

Mommy- mamusia

kiss - całus

hug - przytulas

I love You! - Kocham Cię!

 

 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,,I love my mommy’’

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

Puchatki – kwiecień

- Rozwijanie zmysłów

- Zapoznanie z czynnikami potrzebnymi do wzrostu roślin 

- Kształtowanie nawyku dbania o rośliny

- Wzbogacanie słownictwa o pojęcia: szklarnia, rośliny doniczkowe, sadzonki

- Utrwalanie nazw kolorów, wdrażanie do starannego kolorowania

- Podejmowanie prób liczenia na palcach

- Wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych i określeń pogody

- Rozumienie określenia „kwiecień plecień”

- Doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego

- Wdrażanie do posługiwania się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo

- Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego

- Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z Wielkanocą

- Zacieśnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi

- Zapoznanie dzieci ze zwyczajem organizowania Jarmarku Wielkanocnego w naszej gminie

- Nabywanie pozytywnych emocji związanych z poszukiwaniem prezentu od zajączka

- Przeliczanie elementów w zakresie 6

- Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się pojęciami: małe, duże, średnie

- Wdrażanie do poprawnego stosowania liczby pojedynczej i mnogiej

- Poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych na wsi

- Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta

- Poszerzanie wiadomości nt przetworów z mleka 

Usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię

- Kształtowanie pojęć: para, taki sam i wdrażanie do posługiwania się nimi

 

Język angielski -  słownictwo:

 

 

farmer - rolnik

child - dziecko

nurse - pielęgniarka

cat - kot

dog - pies

mouse - mysz

cheese - ser

bunny - króliczek

easter egg - pisanka

easter basket - koszyczek wielkanocny

 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

 

,,Open shut them #2’’

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

,, The way the bunny hops’’

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

,,Count 123’’

https://www.youtube.com/watch?v=IqelMGmpBoE

 

Zapoznanie z pracą fryzjera

- Poznanie wyposażenia salonu fryzjerskiego

- Wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera/fryzjerki

- Doskonalenie umiejętności wycinania 

- Doskonalenie umiejętności segregowania i klasyfikowania 

- Doskonalenie słuchu fonematycznego

Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania

Poznawanie znaczenia zdrowego odżywiania dla zdrowia

Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole

Kształtowanie umiejętności grupowania obiektów wg określonej cechy

Zachęcenie do porównywania wielkości przedmiotów, stosowania odpowiednich przyimków  

- Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi 
w okresie przedwiośnia i wiosny

- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie poprzez bezpośrednią obserwację przyrody

- Poznawanie ptaków przylatujących wiosną 

- Poznawanie budowy przebiśniegu

- Zapoznanie dzieci ze zwyczajem topienia Marzanny 

- Stosowanie pojęć następstwa czasu: najpierw, potem, później, na końcu

- Doskonalenie liczenia 

Język angielski -  słownictwo:

 

shoes - buty

jacket - kurtka

hat - czapka

scarf- szalik

Put on – Załóż

spring - wiosna

flowers - kwiaty

leaves - liście

butterfly - motyl

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

 

,,Open, shut them’’

https://supersimple.com/song/open-shut-them/

,,Put on your shoes’’

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp