Kangurki

Kangurki”

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze 

na miesiąc Październik

 

W tym miesiącu będziemy :

 

- wyjaśniać czym charakteryzuje się ciepła odzież

- poznawać piosenkę „Parasol dla kota”

- ćwiczyć spostrzegawczość

- naśladować za pomocą instrumentów odgłosy deszczu

- ćwiczyć sprawność ruchową, przeskakiwanie z nogi na nogę, skoki obunóż 

- kolorować obrazki według kodu

- obserwować mieszanie się farb

- porównywać wielkość kropli, układać od najmniejszej do największej 

- słuchać i rozpoznawać dźwięki z najbliższego otoczenia

- używać określeń kierunku : z boku, z przodu, z tyłu 

- naśladować ruchem treść piosenki „Duchy łakomczuchy”

- poznawać hymn Polski i symbole narodowe

- poznawać piosenkę „Domowa Piosenka”

- rozpoznawać dom jednorodzinny, blok, wieżowiec 

- przeliczać i segregować kredki według kolorów

- poznawać pracę górnika

- poznawać piosenkę „Górnik”

- rozwijać wyobraźnię przestrzenną

 

 

 

 

Zamierzenia: Język angielski

 

CELE:

Dzieci: *Witają i żegnają się (ze sobą, z pacynką, z nauczycielem) *Podają swoje imię, kiedy są o nie pytane *Śpiewają wraz z nauczycielem piosenki *Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach *Reagują na powtarzane polecenia *Znają zasady panujące na zajęciach *Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach

 

POZNAWANE I UTRWALANE SŁOWNICTWO I ZWROTY:

 

Face-twarz

Head- głowa

Eyes- oczy

Nose- nos

Ears- uszy

Mouth- usta

Weather- pogoda

It’s rainy- jest deszczowo

It’s sunny- jest słonecznie

It’s windy- jest wietrznie

It’s snowy- pada śnieg

 

Dzieci poznają piosenki:

My Teddy Bear

https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8

Weather song

 

Ramowy rozkład dnia – Grupa Kangurki

 

8.00 - 8.15 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne. Indywidualna

praca z dziećmi. Rozmowy z rodzicami, tworzenie okazji do wymiany informacji o dziecku.

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe

prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8.15 - 8.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi sanitarno – higieniczne. Rozwijanie

umiejętności samoobsługowych.

8.30 - 8.45 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

8.45 - 9.00 Czynności higieniczne i porządkowe po śniadaniu.

9.00 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania

przedszkolnego i planu pracy, nabywanie umiejętności przez zabawę, stwarzanie sytuacji

edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Wspieranie działań twórczych

podczas kontaktu dzieci z muzyką i literaturą. Zabawy swobodne wynikające

z zainteresowań dzieci, wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy.

Język angielski - poniedziałek godz. 11.00 – 12.00.

10.00 - 11.00 Pobyt na powietrzu: zabawy dowolne na placu zabaw, spacery, wycieczki,

obserwacje przyrodnicze. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się poza

budynkiem przedszkola.

11.00 - 11.30 Zabawy organizowane przez nauczyciela, wspólne śpiewanie, czytanie

bajek. Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

11.30 - 12.00 Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.

12.00 - 12.15 Czynności higieniczne po obiedzie.

12.15 - 12.30 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, klasycznej, czytanej bajce.

12.30 - 13.45 Tworzenie sytuacji sprzyjających podejmowaniu zabaw: zabawy ruchowe

z muzyką, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne.

13.45 - 14.15 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, rozwijanie czynności

samoobsługowych, kulturalne spożywanie posiłku.

14.15 - 15.00 Zabawy podejmowane samorzutnie przez dzieci, zabawy konstrukcyjne,

zabawy przy muzyce, zabawy w kącikach zainteresowań. Kontakty z rodzicami.

Kangurki - maj

 

- Poznajemy różne dyscypliny sportowe, min. pływanie, bieganie, kolarstwo, piłka nożna.

- Rozbudzanie u dzieci zainteresowania sportem i dyscyplinami sportowymi.

- Propagowanie zdrowego stylu życia, uświadomienie znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia

- Zachęcanie do uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

- Zachęcanie do samodzielnego ubieranie się przed wyjściem na spacer.

- Rozwijanie orientacji przestrzennej – posługiwanie się pojęciami: za, przed, nad.

- Kształtowanie zamiłowania do muzyki - rozróżnianie dźwięków głośnych i cichych, miłych i niemiłych dla ucha

- 16 maja odbędzie się Pasowanie na Przedszkolaka – zapraszamy rodziców na godzinę 10.00

- 22 maja zapraszamy rodziców na Piknik Rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty.

- Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne uczestnictwo 
w uroczystości,

- Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta,

 

Język angielski – słownictwo:

an orange- pomarańcza

an apple- jabłko

a banana- banan

grapes- winogrona

Mommy- mamusia

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek:

 

,,I love my mommy’’

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

Kangurki  - kwiecień

- Zapoznanie dzieci z klasyką bajek i baśni

- Zachęcenie do słuchania bajek i baśni czytanych przez nauczyciela i rodziców

Wdrażanie do rozumienia pojęć: miłość, dobroć, dobre i złe uczynki

- Zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych

- Obserwacja przygotowań do Wielkanocy w najbliższym otoczeniu (w domu, w przedszkolu, dekoracje uliczne)

- Zapoznanie z produktami wkładanymi do wielkanocnego koszyczka

- Zapoznanie z pojęciami: pisanki, kraszanki, poprzez oglądanie zbioru ozdobionych jaj

Rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka

- Budzenie radości z samodzielnego przygotowania ozdób świątecznych

-Nazywanie czynności pielęgnacyjnych w ogrodzie,

Zapoznanie z kwiatami kwitnącymi wiosną w ogrodzie, 

Zapoznanie z nazwą i wyglądem pierwszych wiosennych warzyw, 

- Kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt i roślin

- Zapoznanie z kolorami pojemników na odpady i pojęciem: segregacja

- Kształtowanie nawyku segregowania śmieci

- Wdrażanie do dbałości o czystość w najbliższym otoczeniu

 

Język angielski – słownictwo:

monkey - małpka

jump - skakać

bunny - królik

nose - nos

ears - uszy

tail - ogon

easter egg - pisanka

an apple - jabłko

a banana - banan

an orange - pomarańcza

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek:

 

,, The way the bunny hops”

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

-Kształcenie umiejętności rozpoznawania pór roku po charakterystycznych elementach

- Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących na przedwiośniu oraz ich symboli (słońce, deszcz, deszcz ze śniegiem), próby określania stanu pogody

- Zapoznanie z podstawowym krokiem krakowiaka

-Kształcenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

- Uświadomienie dzieciom wpływu odżywiania na zdrowie człowieka

- Zachęcanie do częstego spożywania warzyw i owoców

- Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz właściwego zachowania się w parku

- Kształcenie małych partii mięśniowych poprzez formowanie z plasteliny różnych kształtów

 - Utrwalenie nazw i cech  poznanych pór roku

- Zapoznanie dzieci z pierwszymi zmianami zachodzącymi wiosną w świecie roślin

- Utrwalenie znajomości liczb w zakresie 4 przez porównywanie zbiorów

- Zapoznanie dzieci z obrzędem ludowym: pożegnania zimy i powitania wiosny

- Zapoznanie dzieci z tradycyjnym sposobem wykonania kukły – marzanny

- Wzbogacenie słownictwa na temat życia na wsi 

- Utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt domowych

- Utrwalenie położenia przedmiotu w przestrzeni: na, pod, za, obok

Język angielski – słownictwo:

 

shoes - buty

jacket - kurtka

hat - czapka

scarf - szalik

Put on – Załóż

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek:

 

 

,,Put on your shoes’’

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

,, Old MCdonald had a farm’’

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

,,Good Morning, Mr Rooster’’

https://supersimple.com/song/good-morning-mr-rooster/

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp