Pszczółki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W GRUPIE „PSZCZÓŁKI” NA LISTOPAD

 

W tym miesiącu dzieci będą:

·              poznawały znaki graficzne liter:Yy,Ll,Kk,Ss,

·              pisały litery po śladzie,

·              przeliczały ilość głosek w wyrazach:domy,lalka,kot,sroka,

·              poznawały cyfrę zero oraz znaki:<,>,=,

·              ćwiczyły umiejętność liczenia,

·              obserwowały zmiany w przyrodzie o tej porze roku,

·              precyzyjnie wycinały określone kształty,

·              brały udział w zabawach ze śpiewem,

·              wypowiadały się na forum grupy

 

 

 

 

Zamierzenia: Język angielski

 

Dzieci: *Witają i żegnają się (ze sobą, z pacynką, z nauczycielem) *Podają swoje imię, kiedy są o nie pytane *Śpiewają wraz z nauczycielem piosenki *Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach *Reagują na powtarzane polecenia *Znają zasady panujące na zajęciach *Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach

 

POZNAWANE I UTRWALANE SŁOWNICTWO I ZWROTY:

 

Weather- pogoda

 

It’s stormy- jest burzowo

Hail- grad

Tornado- tornado

It is drizzling- pada kapuśniaczek

It is sunny- jest słonecznie

It’s windy – jest wietrznie

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Clothes- ubrania

 

Jacket- kurtka

Mittens- rękawiczki z jednym palcem

Coat- płaszcz

Socks- skarpetki

Shoes- buty

Skirt- spódnica

Trousers- spodnie

Shirt- koszula

Dress- sukienka

Jumper- sweter 

Jeans- jeansy

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proste polecenia i instrukcje:

Put on – załóż

Let’s go for a walk- chodźmy na spacer

Ramowy rozkład dnia – Grupa Pszczółki

 

7:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci. Krótkie rozmowy z rodzicami przeprowadzane w celu

pozyskania bieżących informacji o dziecku. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym.

8:00 - 8:15 Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe; wprowadzające w tematykę dnia.

Ćwiczenia poranne.

8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi sanitarno- higieniczne. Pełnienie

dyżurów.

8:30 - 9:15 Kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne po śniadaniu (mycie

zębów). Przygotowanie do zajęć.

9:15 - 11:45 Zintegrowana działalność w oparciu o podstawę programową; tworzenie

okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw

badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt

ze sztuką, muzyką, literaturą. Gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę

dziecka.

Religia - wtorek godz. 10:00 – 11:00. Język angielski - wtorek godz. 11:00 – 12:00. Pobyt

na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy. Zabawy na placu przedszkolnym

lub boisku szkolnym.

11:45 - 12:00 Zabiegi sanitarno- higieniczne przed obiadem. Pełnienie dyżurów.

12:00 - 12:45 Kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne po obiedzie (mycie

zębów).

12:45 - 13:00 Odpoczynek po obiedzie przy muzyce relaksacyjnej lub „kwadrans z bajką”.

13:00 - 13:45 Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy grupowe wg pomysłów dzieci,

zabawy kierowane z wykorzystaniem zabawek, gier, materiałów plastycznych.

13:45 - 14:00 Przygotowanie do podwieczorku.

14:00 - 14:15 Podwieczorek.

14:15 - 15:30 Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania

dzieci. Praca wyrównawcza. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe

w sali, zabawy na placu zabaw. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się

dzieci.

C:\Users\Barbara\Desktop\53198078-watercolor-rectangular-frame-of-colorful-flowers-ideal-for-invitations-cards-greetings-wedding-desig.jpgPszczółki – maj

Będziemy budzić zainteresowanie dobrem kulturalnym własnego kraju.

- Rozwiniemy postawę patriotyczną poprzez utrwalenie symboli narodowych: godło, flaga, hymn.

- Poznamy zabytki Warszawy.

- Zapoznamy się z mapą Polski.

- Wysłuchamy legendy o  Warsie i Sawie.

- Poznamy litery f, F, w, W, z, Z.

- Będziemy czytać proste teksty na bazie poznanych liter.

- Poznamy cechy miasta i wsi.

- Utrwalimy wiadomości na temat zwierząt żyjących na wsi.

-Będziemy wdrażać do rozumienia pojęć: prawa i obowiązki. 
Poznamy prawa i obowiązki dzieci.

- Poznamy monety będące w obiegu w Polsce. Ćwiczymy liczenie w zakresie 10.

- Poznamy ciekawe miejsca w Pawłowicach: pomniki pamięci, budynki.

- Utrwalimy swój adres.

- Utrwalimy nazwy figur geometrycznych.

- Będziemy dbać o bezpieczeństwo podczas spacerów i zabaw.

 

Język angielski – słownictwo:

 

Mommy - mama

Kiss - całus

Hug-przytulas

I love You! - Kocham Cię!

Happy Mother’s Day-Wszystkiego Najlepszego w Dniu Matki

pilot – a pilot

policjant/ka –a policeman 

(a policewoman)

lekarz – a doctor

strażak – a fireman

weterynarz – a vet

piłkarz – a football player

kucharz/piekarz – a cook/a baker

nauczyciel – a teacher

aktor – an actor

dentysta – a dentist

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek: 

,, The farmer in the dell’’

https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ

,,I love my mommy’’

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

,,When I grow up’’

https://www.youtube.com/watch?v=V70IMBQ-NGk

 

Pszczółki – kwiecień

Wdrażamy do właściwego korzystania z książek, wyrabiamy umiejętność opowiadania w sposób  ciągły i logicznie powiązany.

- Poznamy liczbę 10.

-Zapoznamy się z różnymi sposobami podróżowania i środkami transportu.

- Poznamy różne rodzaje pociągów.

- Zapoznamy się z właściwościami magnesu.

- Poznamy litery „w”, „W”, „p”, „P”.

- Będziemy doskonalić umiejętność formułowania pytań.

- Uświadomienie co jest potrzebne do wzrostu roślin, zapoznanie z etapami siania owsa.

- Utrwalimy poznane litery.

- Poznamy różne sposoby ozdabiania jajek.

- Rozbudzimy chęć dbania o środowisko poprzez zbieranie makulatury, zużytych baterii, plastiku.

- Utrwalimy nazwy figur geometrycznych.

- Poznamy sposoby zachowania się niektórych przedmiotów  w wodzie.

- Będziemy porównywać liczebność zbiorów, kształcić umiejętność przeliczania 
w zakresie określonej liczby.

 

Język angielski – słownictwo:

 

 

spring - wiosna

flower - kwiat

meadow - łąka

grass - trawa

a green leaf - zielony liść

rainbow - tęcza

butterfly - motyl

a fly- mucha

 

ladybird - biedronka

grasshopper - konik polny

caterpillar - gąsienica

dragonfly - ważka

bee - pszczoła

bird - ptak

I like - Ja lubię

I don’t like - Ja nie lubię

 

 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,, Open shut them #2’’

https://supersimple.com/song/open-shut-them-2/

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

- Będziemy ćwiczyć słuch fonemowy i umiejętność podziału wyrazu na głoski.

- Poznamy litery n, N, g, G, ł, Ł oraz j, J. Rozwiniemy umiejętność czytania prostych tekstów zawierających poznane litery.

- Poszerzymy wiadomości na temat układu słonecznego. Poznamy nazwy planet.

- Nauczymy się nazw miesięcy

- Poszerzymy zakres liczenia.

- Będziemy doskonalić umiejętności matematyczne: kształtowanie pojęcia: więcej, mniej, tyle samo.

- Podczas spacerów będziemy dokonywać obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie na przedwiośniu.

- Utrwalimy nazwy figur geometrycznych.

- Utrwalimy nazwy pór roku i ich charakterystyczne cechy.

- Zapoznamy się z pracą w ogrodzie: sadzonkami i nasionami niektórych roślin.

- Weźmiemy udział w pożegnaniu zimy i powitaniu wiosny.

- Poznamy rożne rodzaje ptasich gniazd, zdobędziemy wiedzę na temat życia ptaków

- Poszerzymy doświadczenia plastyczne.

- Będziemy rozwijać sprawność ruchową, równowagę i koordynację ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.

 

Język angielski – słownictwo:

 

 

spring - wiosna

flower - kwiat

meadow - łąka

grass - trawa

a green leaf - zielony liść

rainbow - tęcza

butterfly - motyl

a fly- mucha

 

ladybird - biedronka

grasshopper - konik polny

caterpillar - gąsienica

dragonfly - ważka

bee - pszczoła

bird - ptak

I like - Ja lubię

I don’t like - Ja nie lubię

 

 

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,, Open shut them #2’’

https://supersimple.com/song/open-shut-them-2/

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp